Imatge: Oficines de i2CAT a Barcelona — El Punt Avui

‏Metodologies àgils aplicades a equips d’R+D+i

Totes aquelles empreses que pertanyen a l’àmbit d’R+D+i (recerca, desenvolupament i innovació), s’han trobat tard o d’hora amb el repte d’implementar metodologies Àgils als seus entorns de treball; ja sigui motivat per una voluntat de millora a l’organització, o com a resposta a situacions on l’intercanvi d’idees i el marc de treball és complex entre les diferents àrees.

L’adopció Àgil, planteja un gran repte en un entorn típic d’R+D+i, on l’intercanvi d’idees de les arquitectures o frameworks que es faran servir es considera la primera tasca, abans que els membres de l’equip comencin a desenvolupar. És bastant freqüent, que un desenvolupador sigui un arquitecte de tot el projecte, que té tot el coneixement i proporciona la direcció del projecte basat en aquest coneixement. Tals esforços generalment es consideren projectes de prova de concepte (POC), on és molt habitual invertir un temps a desenvolupar un codi amb un grau de reutilització baix. Aquests plantejaments, es contraposen totalment al desenvolupament Àgil i no permeten als desenvolupadors o enginyers acceptar les petites i graduals millores del procés.

Hi ha dos factors principals, que impedeixen aquesta transició Àgil:
En primer lloc, hi ha el factor pràctic, i són aquelles funcionalitats que generalment afecten totes les capes d’arquitectura, i en les que els diferents grups, equips i directors han de treballar-hi al mateix temps. Cadascun té el seu propi pla, perspectiva, i dependència. Això empeny a l’organització al model de cascada clàssic, on la infraestructura ha de ser completada abans que la lògica de negoci i només llavors, el desenvolupament de la interfície d’usuari pot començar.
En segon lloc, hi ha el factor humà. Quan cada element del grup s’esforça per sobresortir en el seu propi domini, i el resultat és el desenvolupament d’una plataforma genèrica, on el reaprofitament és molt baix, i on la infraestructura d’interfície d’usuari, amb un nombre de casos d’ús molt ampli, que difícilment arribaràn a producció.

Per mitigar aquestes situacions, és interessant valorar una estructura de grup vertical amb equips experts per funcionalitat i que cadascun d’aquests equips sigui responsable d’un domini funcional complet de l’aplicació, llavors tindrem l’opció d’escriure o canviar el codi en totes les capes, les vegades que siguin necessàries. És possible que tinguem arquitectes i altres experts per governar les àrees crítiques i participar en el disseny i revisions de codi, però la responsabilitat última d’inici a fi, es troba dins del grup.

Tanmateix, és important ser eficients, però encara ho es més ser productius i permetre a un equip completar una funcionalitat de principi a fi. Els equips, han de tenir una mentalitat MVP, prioritzar els elements de la pila de producte de ‘1’ a ’n’, i centrar-se en el que ha de ser lliurat en els pròxims tres mesos. Si no es pot completar en els propers dos llançaments, haurem de descompondre en parts més petites. Això dóna una millor comprensió de l’abast del projecte, i ajuda a mantenir la concentració en la funcionalitat que és més important.

Les següents recomanacions, ajuden a establir una primera aproximació al model Àgil als equips d’R+D+i:

  • A l’esprint 0, hem d’obtenir el que es requereix per iniciar el cicle de desenvolupament de l’arquitectura, i estendre-ho al següent esprint, si cal. Això ofereix l’oportunitat de pensar sobre l’arquitectura dins d’un marc de temps ben definit. La sortida més probable d’aquest esprint són els components a ser desenvolupats i el diagrama de blocs de l’arquitectura relacionada.
  • Un profund coneixement del domini de la tecnologia, fa que els membres de l’equip puguin treballar en històries específiques. Si el coneixement del domini no es troba, és complexe treballar en la història.
  • Fer servir múltiples històries per descobrir formes innovadores de resoldre problemes. No tots els membres del grup entendran fàcilment una nova forma de resoldre un problema, ja que els detalls i la comprensió resideixen amb només uns pocs membres de l’equip. Per aquesta raó, és important mantenir l’equip petit.
  • En aquests escenaris, el director del grup juga un paper vital. El director, ha de treballar per liderar l’equip i proporcionar orientació per a la transició. Al principi, les falles poden ser freqüents, i la capacitat i esforç de l’equip pot ser superior a la real durant l’esprint inicial, però s’han de racionalitzar els esforços amb cinc o sis esprints (amb iteracions de dues setmanes).
  • La infraestructura per fer proves té un cost associat. Tot i així, generar els cicles de prova i provar la versió actual de la plataforma és crític en els primers esprints. Els problemes de regressió són massa costosos per fixar si són trobats al final del cicle de desenvolupament.

Finalment, basat en les meves experiències, he après que aquest tipus de transicions Àgils no són senzilles i requereixen un canvi tant en la manera de treballar, com a la mentalitat i la cultura de l’organització.
Com a director del grup, el més important és mantenir una visió integral del producte i ser implacable sobre les noves característiques que qualsevol cap de producte intenti introduir. És molt important ser estricte a l’hora de mantenir la pila de producte, i ser sempre fidel al MVP.El meu nom és Gregori Martínez. Visc a Barcelona, Catalunya i treballo a temps complet com a Director del Software Engineering Group i la Innovation Business Unit Health & Social Care a la Fundació i2CAT.
La Fundació i2CAT és un centre de recerca i investigació sense ànim de lucre, que impulsa activitats d’R+D+i en l’àmbit d’arquitectures, aplicacions i serveis de la Internet avançada. El centre aposta per un nou model d’innovació basat en la col·laboració entre les empreses, les administracions públiques, el món acadèmic i els usuaris.
Vols formar part d’un gran equip multidisciplinari? Vols participar en projectes d’R+D+i de primer nivell tecnològic i internacional?.
Si tens un esperit inquiet i ganes de desenvolupar nous projectes, aquesta és la teva oportunitat. Estem buscant persones com tu. T’esperem! — http://www.i2cat.net/ca/treballa-amb-nosaltres

Like what you read? Give Gregori Martínez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.