Pot dveh slapov

Dolžina: 14.3 km
Skupna višinska razlika: 550 m

Start in cilj: Cerkev Sv. Tilna — Višnja Gora 
45°57'30.4"N 14°44'44.1"E | 45.958454, 14.745577


  • Slap Višnjica: 3,7 km, 447 m
  • Kucelj (najvišji vrh), 7,1 km, 754 m
  • Gradišče, 9,2 km, 704 m
  • Izletniški turizem Habjan: 9,9 km, 609 m
  • Slap Košca: 11,16 km, 495 m

App:

outdooractive_106767249 | komoot_9585473 |

Slap Višnjica

Povezave:

Like what you read? Give Leon Grenko a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.