Stres atmak için her zaman kendi başına kalmana gerek kalmaz. Arkadaşlarınla bir araya gelip çeşitli parti oyunlarıyla stres atabilirsin.

Photo by Will Porada on Unsplash

Stres atmaktan rahatlamaya, rahatlamaktan daha duru bir zihne sahip olmak için yapabileceğin pek çok şey vardır. Stres anında yapılabilecekleri öğrenerek ilk adımı atmayı başarabilirsin.

Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

Dürüstlükten dayanıklı olmaya, tevazu sahibi olmaktan vizyon sahibi olmaya kadar liderlik özelliklerini perçinleyecek çeşitli yeteneklere sahip olmayı denemelisin.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Sürekli olumlu düşün telkinleriyle karşı karşıya kalmana rağmen hala bunu başaramıyorsan doğru adımları atmıyorsun demektir. Olumlu düşünmek, zihninde kabarmaya başlayan olumsuz düşüncelerini bir bir yok ederek daha sağlıklı bir düşünce yapısına kavuşmak anlamına gelir.

Photo by Pacto Visual on Unsplash

Tembellik ile mücadele etmek gerçekten yorucu bir iştir. Bir şeyler yapmaya çalışırken işlerin bir türlü bitmediğini fark edersin. Kendini bu noktada görüyorsan tembellikten kurtulmak için daha işe yarar şeyler yapmaya başlaman gerekir.

Photo by Kate Stone Matheson on Unsplash

1. Her şeyi planla

Grisayfalar.com

Daha çok oku. Daha fazla öğren. Daha iyi yaşa.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store