Başarı mutluluk ilişkisini çözdürecek 5 soru

Photo by Zac Durant on Unsplash

Kesinlikle hepimiz başarılı olmak isteriz. Bu konuda okuduğumuz hemen hemen her şey bizi çok daha fazla çabalamaya ve çalışmaya zorlar. Oysa başarı tamamen çok çalışmakla ilgili bir şey değildir. İçerisine biraz mutluluk tozu serpiştirmeyi başaramazsanız başarıya yaklaşamazsınız.

Başarı ile mutluk arasındaki ilişkiyi çözmek karmaşık bir matematik problemi gibi gelebilir. Esasında ise böyle bir şey yoktur. Doğru yerde doğru soruları sormayı başarırsanız başarı ile mutluluk arasındaki ilişkiyi çözmek zor olmayacaktır.

1. Başarı mutluluk getirir mi?

Başarı eşittir mutluluk diyen birisini görmeniz durumunda onu kenara çekip soruyu tekrardan sorabilirsiniz. Başarının mutluluk getirdiğini düşünen çok fazla insan vardır. Ancak, aslında bu denklemde yaşanan tam tersi bir durumdur. Çünkü başarı mutluluk değil, mutluluk başarı getirir.

Bunun en büyük sebebi elde edilen bir başarının son olmamasıdır. “Üniversiteden mezun oldum. Sonunda başardım!” dediğiniz zaman başarının ve onun getirdiği mutluluğun tadını çıkarabilirsiniz. Bu mutluluk kısa süreli olur. Bir sonraki hedef ortaya çıktığı zaman gözden kaybolur.

Bu nedenle formülü değiştirip mutluluğun başarıyı getirmesini sağlamak gerekir. Mutluluğu yükseltme yoluna gittiğiniz zaman elde etmiş olduğunuz başarının değerini yükseltmiş olursunuz. Böylece hayatın geri kalanı için başarı oranını artırarak mutluluk seviyenizi aynı düzeyde tutabilirsiniz.

İyimser olan insanların karamsar olan insanlara göre çok daha başarılıdırlar. Akıl başarının sadece bir diliminde etkili olurken pastanın geriye kalan diliminde etkenler çok daha farklıdır. İyimser olan insanların becerilerini daha kolay geliştirebilmelerinin sebebi budur.

2. Problemler nasıl ele alınmalı?

Ortaya çıkan bir probleme yaklaşımınız gelecekteki durumu belirleyecek önemli bir etkendir. Söz konusu problemi bir tehlike olarak görüyorsanız kaybedenler kulübüne hoş geldiniz diyebilirim. Problemleri mücadele ve fırsat olarak gören kişiler başarılı olmaya çok daha yakındırlar.

Bunun sağlamasını yapmak için ülkelerdeki politik durumları hızlı bir biçimde gözden geçirebilirsiniz. Mevcut politik durumu kariyeriniz açısından bir tehlike olarak görüyorsanız hata yaparsınız. Politik havayı yani problem olarak belirlediğiniz durumu mücadele olarak görmelisiniz.

Bunun en büyük sebebi mücadele ile zorluk ve tehlike arasındaki tehlike farklılığıdır. Bir şeyi tehlike olarak gören insan çok daha streslidir. Bu tür insanların mutluluk seviyesi ve doğal olarak başarı düzeyi hızlıca düşmeye başlar. Aynı zamanda bu insanların etkileşimlerinde azalmalar yaşanır.

3. İki katı çalışmak başarıyı garantiler mi?

Buna verilecek cevap aslında çok nettir. İki katı çalışarak değil doğru çalışarak başarılı olmak mümkündür. Öğrencilerin büyük bir kısmı bu konuda hata yapabilme potansiyeline sahiptir. Sınav dönemlerinde kendilerini hayattan kopararak başarılı olacaklarına inanırlar.

Bu öğrencilerin başarılı olduğunu ifade etmek kolay değildir. Çünkü bu tür insanların tükenmelerine ramak kalmış durumdadır. Tükenme yaşandığı zaman hızlıca hedef değiştirmeler başlar. Sonuç olarak çevreyle bağlarını kopararak sosyal ortamın getirdiği mutluluktan mahrum kalırlar.

Yapılan en sık hatalardan bir diğeri ise sürekli sosyal destek almaya çalışmaktır. Stres ile mücadele etmenin önemli bir yolu sosyalleşme olsa bile bunu tek taraflı düşünmemen gerekir. Başkalarından destek alırken aynı zamanda başkalarına destek vermeye çalışmalısınız.

Başarılı olmak için iki katı çalışmak yerine verimli çalışmaya öncelik tanımalısınız. İnsanlarla etkileşiminizi artırmalı, onlardan gelen mutluluk puanlarını toplamalı ve ardından başarıyı garantilemeye çalışmalısınız. Aksi durumlarda stresin getirdiği sorunlarla sıkıntı yaşamaya başlarsınız.

4. Nasıl daha mutlu olunur?

“Başarı mı mutluluk, mutluluk mu başarı getirir?” sorusunda cevabın ikincisi olduğunu düşünmeye başladıysanız tebrik ederim. Başarı için yolu yarılamış olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Artık daha mutlu olabilmek için çözümler bulmaya çalışabilirsiniz.

Mutluluk büyük kazanımlardan veya büyük adımlardan elde edilebilir bir şey değildir. Son derece ufak durumlardan dahi mutlu olmayı başarabilirsiniz. Tatile çıkma gibi büyük mutluluklara alışmak yerine çok daha ufak ama sürekliliği olan mutluluk kaynaklarına alışmalısınız.

Mutlu olmanın en kolay yolu birisine teşekkür etmektir. 24 saat arayla bir kişiye belirli bir konuda teşekkür etmeniz durumunda mutlu olabilirsiniz. Mutlu olmak için diğer alternatifler ise bir memnuniyet listesi oluşturmak ve zorlayıcı olmayan basit egzersizler yapmaktır.

5. Harekete geçmek problem mi?

Burada yazmış olduklarımın güzel şeyler olduğuna inanıyor olabilirsiniz. Ama uygulama söz konusu olmadığı sürece kazanım elde etmeniz mümkün değildir. Kısacası, “Söylediklerini anladım ama bunları uygulayamıyorum. Ne yapmam gerekir?” sorusuyla karşı karşıya olabilirsiniz.

Bu tür bir soruyla karşı karşıya kaldıysanız mutlaka 20 saniye kuralını uygulamaya koymalısınız. 20 saniye kuralı başarı, mutluluk ve motivasyon üzerine çalışmaları olan pek çok kişi tarafından önerilen bir kuraldır. “Başlamak, bitirmenin yarısıdır.” sözünü aklına getirebilirsiniz.

Bir işi 20 saniye içerisinde yapmaya niyetlenip harekete geçerseniz sizi geri planda tutacak olan kötü alışkanlıklardan kurtulmayı başarabilirsiniz. Spora gidip egzersiz yapmaya karar vermiş olabilirsiniz. Bu durumda evden çıkmaya hazırlanmak için maksimum 20 saniyeye sahipsiniz demektir.

20 saniye kuralı Eric Barker’dan Shawn Achor gibi başarılı yazarlara kadar pek çok kişi tarafından tavsiye edilen bir şeydir. Alışkanlık geliştirmek için bu kuralı öne çıkarırlar. Mutluluk peşindeyseniz ve harekete geçmek istiyorsanız ilk adım için sadece 20 saniyeye sahip olduğunu bilmelisiniz.

Umarım bu bilgiler başarı ve mutluluk ilişkisini anlama konusunda size yardımcı olmuştur. Yazımı beğendiyseniz arkadaşlarınla paylaşabilirsiniz. Bu tarz daha fazla yazı okumak istiyorsanız Grisayfalar’ı ziyaret edebilirsiniz.

--

--

“Daha çok oku. Daha fazla öğren. Daha iyi yaşa.” — Kaan Karadeniz | Blog adresim: https://www.grisayfalar.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Grisayfalar

Grisayfalar

“Daha çok oku. Daha fazla öğren. Daha iyi yaşa.” — Kaan Karadeniz | Blog adresim: https://www.grisayfalar.com/