Szybka i skuteczna diagnoza nietypowego przypadku? Z Figure 1 to możliwe!

Nie ma wątpliwości, że znajdujemy się w samym środku czwartej — tym razem cyfrowej — rewolucji przemysłowej. Rewolucji, która dotyka również nas samych i wielu, jeśli nie wszystkich sfer życia prywatnego i zawodowego. Z dobrodziejstw jakie niosą ze sobą nowe technologie skorzystać postanowiła firma Figure 1 tworząc aplikację dedykowaną osobom wykonującym zawody medyczne.

Źródło: https://figure1.com/

Cel przyświecający twórcom Figure 1 był bajecznie prosty — umożliwić lekarzom błyskawiczny dostęp do bazy wiedzy zawierającej nietypowe przypadki medyczne. Aplikacja umożliwia zarejestrowanym użytkownikom na dzielenie się z innymi zdjęciami RTG lub zwykłymi zdjęciami konkretnego przypadku, jak również na przeglądanie bazy w poszukiwaniu haseł lub przypadków zbliżonych do tego z którym mają akurat do czynienia. Dzięki temu lekarz z Polski mający do czynienia z niespotkanym dotąd przez siebie przypadkiem w kilka chwil może uzyskać odpowiedź dzięki zdjęciu z przypadkiem udostępnionym przez osobę wykonującą zawód medyczny — dajmy na to — w Tajlandii. Najlepszym przykładem z ostatnich tygodni jest chociażby wymiana zdjęć przedstawiających rozpoznania wirusa Zika na podstawie zmian na skórze pacjentów.

Źródło: https://figure1.com/

Czy to bezpieczne?

Twórcy aplikacji Figure 1 bardzo poważnie podchodzą do ochrony informacji o stanie zdrowia — model funkcjonowania opiera się o wbudowane narzędzia dokonujące automatycznej anonimizacji wgrywanych zdjęć (np. zamazywanie danych osobowych, twarzy, znaków szczególnych takich jak tatuaże). Oprócz tego za aplikacją stoi cały szereg moderatorów, którzy analizują każdy post pod kątem ryzyka ujawnienia danych identyfikujących konkretną osobę fizyczną i usuwają takie informacje. Koniec końców zaś — każdy z użytkowników aplikacji ma obowiązek zanonimizować udostępniane informacje (twórcy aplikacji dostarczają wbudowane w nią narzędzia pozwalające manualnie wymazywać niezbędne elementy).

Takie rozwiązanie sprawia, że aplikacja nie przetwarza danych medycznych nie podlega zatem przepisom prawa dotyczącym ochrony danych osobowych — nie zwalnia to oczywiście lekarza/podmiotu medycznego od uzyskania zgody pacjenta którego dane dotyczą na umieszczenie danych w bazie.

“Instagram dla lekarzy”

Jak żartobliwie określane jest Figure 1 — niemniej jednak nie można się z tym porównaniem nie zgodzić. Wszak aplikacja ma w swym założeniu społeczny charakter — może z niej skorzystać niemal każdy lekarz, przeszukiwać zasoby, wymieniać się uwagami w komentarzach jak i dodawać własne przypadki. A to wszystko za pomocą smartfona.

Aplikacja obecnie dostępna jest na dwie najpopularniejsze platformy mobilne — Android i iOS. Oprócz tego użytkownicy korzystać mogą z wersji przeglądarkowej aplikacji — całkowicie za darmo.

Twórcy chwalą się, że z aplikacji korzysta już 500 000 (!) użytkowników — począwszy od startu w 2013 roku. Taka liczba robi wrażenie i może stanowić dowód na to, że jest to bardzo praktyczne narzędzie dla osób które chcą pogłębiać swoją wiedzę medyczną.

Jako, że nie jestem lekarzem a jedynie pasjonatem nowoczesnych technologii — ocenę tę zostawiam dla czytelników i użytkowników.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.