5 zasad wygranej rozmowy kwalifikacyjnej

Zasada 1

Zrób pierwsze dobre wrażenie

Zdarzyła Ci się sytuacja, że ktoś podczas waszego pierwszego spotkania w ogóle nie zapadł Ci w pamięć? Co sprawiło, że tak się właśnie stało? Pierwsze 10 sekund warunkuje to jak będziesz postrzegany przez dalszą część rozmowy.

Zasada 2

Przygotuj się i nie bój się pytać

Ponad połowa sukcesu to dobre przygotowanie, reszta to zaprezentowanie tego co przygotowałeś przed rozmową. Gdy wiesz co chcesz powiedzieć i przećwiczyłeś wszystkie aspekty rozmowy, stres odpuszcza, a Ty możesz pokazać na co Cię stać.

Zasada 3

Ubierz się odpowiednio

Ubierz się według dress codu który obowiązuje na takich spotkaniach, klasyka zarówno w przypadku mężczyzn — garnitur (kwiecistą koszulę zostaw w szafie) jak i w przypadku kobiet — sukienka lub garsonka (postaraj się nie przesadzać z dekoltem oraz długością) są najlepszym wyborem.

Zasada 4

Nie kłam!

Mów prawdę, a nigdy nie będziesz się stresować, że coś pomylisz. Doświadczony rekruter szybko będzie mógł ocenić czy to co mówisz jest kłamstwem, poza tym łatwo zweryfikować jeśli koloryzujesz sytuację np. rozstania się z poprzednim pracodawcą.

Zasada 5

Podziękuj za rozmowę

Jest to idealny sposób żeby się wyróżnić ponieważ niewielu kandydatów o tym pamięta. Jeśli z odpowiednią dozą entuzjazmu krótko i zwięźle wyślesz podsumowanie waszych ustaleń z rozmowy rekrutacyjnej dasz się zapamiętać, a o to przecież chodzi!

Podsumowanie

Znasz już aspekty dobrej rozmowy kwalifikacyjnej, w dużej mierze to Twoje przygotowanie do niej jest kluczem do sukcesu. Zastosuj się do powyższych zasad, a niedługo zmienisz rodzaj artykułów na te “Jak awansować w nowej pracy” :) Kwestie finansowe są bardzo ważne dla każdego natomiast warto poczekać z negocjacją ich podczas rozmowy.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store