Gabriela Salord
Gabriela Salord

Gabriela Salord

Co-founder & CEO @ROWSE, ex-Eutopiavc, ex-BlaBlaCar, ex-Rocket Internet

Editor of Eutopia VC