alışkanlık zincirime dahil etmeye çalışmıştım
Uyumadan Önce Telefonla Oynamanın Bedeli
Fırat Demirel
573

Uyumadan önce telefona bakma huyum beni de uzun zamandır rahatsız ediyordu. Yazınızı okuduktan sonra bu akşam itibari ile bunu ben de alışkanlık listeme kaydetmeye karar verdim. Teşvik ettiğiniz için teşekkürler…

Like what you read? Give Gülten Şanlıgençler a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.