Image for post
Image for post
Görsel

Bir süredir çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışıyorum. Bireylerin ortak hedeflerle bir araya geldiklerinde ne kadar güçlü olabileceklerini gösteren sivil toplum kuruluşları kâr amacı gütmedikleri için ve tamamen gönüllülük esasına göre kurulmuş olduklarından, varlıklarını sürdürebilmek amacıyla maddi olarak desteklenmeye ihtiyaç duyuyorlar.

Genellikle, her sene kasım ayında düzenlenen İstanbul Maratonu, sivil toplum kuruluşlarına maddi destek sağlamak isteyenlere Adım Adım oluşumu üzerinden güzel bir fırsat sunuyor.

Adım Adım, Mart 2008’te, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır. …


Teslaˋnın CEO’su Elon Musk’ın temmuz ayında internetten yapılan canlı yayınla tanıttığı Neuralink projesi, teknolojinin geldiği nokta konusunda her ne kadar geleceğe dair kaygı yaratsa da birçok açıdan heyecan verici.

Musk tarafından kurulan Neuralink şirketi, insan beynini bilgisayar sistemlerine ve yapay zekaya bağlayacak olan dijital arayüzler geliştiriyor.

Yapay zekayı avantaja çevirmek istediğini belirten Musk, asıl amacın hastalıkları tedavi etmek ve insanlığın geleceğini güvence altına almak olduğunu söylüyor.

Neuralink projesinde, beyne bir robot tarafından yerleştirilen bir kablosuz implant aracılığıyla insan beyni doğrudan bilgisayarla iletişim kurabilecek.

Neuralink ekibinin üzerinde çalıştığı teknolojinin benzeri aslında çok uzun zamandır işitme sağlığı alanında kullanılıyor; Koklear İmplant. Biyonik Kulak olarak da bilinen Koklear İmplant, işitme cihazlarının yetersiz kaldığı ileri derecede işitme kaybı yaşayan insanlarda hasarlı iç kulağın fonksiyonunu yerine getiren bir elektronik tıbbi cihaz. İç ve dış parçadan oluşan implantın gövdesinin yer aldığı iç parçası ameliyatla kulağın tam arkasına, elektrot dizisinin yer aldığı kısmı ise iç kulağa yerleştirilir. …


Fransız Kırsalında Nakitsiz Günler

Fransız peynirlerinin ününü bilmeyen yoktur. (CNIEL) Fransa Ulusal Mesleklerarası Süt Ekonomisi Merkezi’ne göre yaklaşık 1200 peynir çeşidi olduğu söylenirken 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre üreticilerin farklı tarzları da göz önünde bulundurularak 2380 çeşit fransız peyniri olduğu saptanmış. Ben de öteden beri gelen peynir merakımı bahane ederek bazı peynirlerin nasıl yapıldığını yerinde öğrenmek istedim ve WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) aracılığıyla Fransa’nın kuzeyinde bir keçi çiftliğine gönüllü çalışan (wwoofer) olarak gittim :)

Image for post
Image for post

WWOOF, dünya genelinde organik tarım yapan çiftçilerle ya da ekolojik hayvancılık yapan üreticilerle, onlara destek olmak isteyen gönüllüleri bir araya getiren, parasal olmayan karşılıklı güvene dayalı bir hareket. …

Gulten Sarhan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store