🕌نماز جمعه گرمدره به امامت امام جمعه محترم ،حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد واثق ؛

✨ نماز عبادی سیاسی و وحدت آفرین جمعه شهر گرمدره ،مورخ ۳ آذر ۹۶ با حضور مردم مومن و انقلابی و سهید پرور شهر گرمدره ، به امامت
حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد واثق (امام جمعه محترم ) اقامه گردید.

ادامه تصاویر در 👈 INSTANT VIEW 💎

•┈┈••✾•💠🕌💠•✾••┈┈• 
🆔 @G_seraj دعوت از دوستان

📸تصاویر مربوط به سخنرانی پیش از خطبه ها جناب اقای ابراهیم نوروزی فر مسول محترم سازمان بسیج رسانه البرز


•┈┈••✾•💠🕌💠•✾••┈┈•

📸تصاویر ایراد خطبه های نماز جمعه و اقامه نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد واثق


روابط عمومی دفتر امام جمعه گرمدره👇


Like what you read? Give دفتر امام جمعه گرمدره a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.