Led Lens Nedir? Led Lens Nasıl Üretilir?

Led aydınlatma teknolojisi ile birlikte hayatımıza yeni bir teknoloji daha girdi. Led ürünleri bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Led’in avantajı düşük enerji kullanarak daha verimli ve uzun ömürlü ışık yaymasıdır. Ama ledlerin boyutlarından dolayı ışığı daha verimli ve kuvvetli yayması için, Led’in üzerine konulan Led lens eklenmektedir. Bu led lensler ledin verdiği ışığın şiddediti arttırmakta böylelikle daha fazla ışık yaymasını ve ortamı daha fazla aydıtlatmasını sağlamaktadır.

Led lensler farklı açılara sahiptirler ve açığları ve boyutlarına göre aydınlatma özellikleri ve alanı farklılık göstermektedir. Bir çok fakı led üreticisini farklı standartlarda led lens kullanmaktadır. Bu led lenslerin hepsinin farklı özellikleri mevcut olup led lens üretiminde kalıplara aşamasında açıları belirlenerek hassas kalıplar üretilir. Üretilen açılı gözler ile PMMA ve PC plastik kulanılarak led lens üretilir.

Led lens üretimi esnasında dikkat edilmesi gereken 3 hassas konu vardır. Bunlardan bir kalıpların çok dikkatli ve kaliteli olarak yapılmasıdır. Lensin vereceği ışığın açısında en ufak bir yanlışlık ürünün yanlış üretilmesine sebeb olarabilir. İkinci dikkat edilmesi gereken ise ürünün mükemmel kalitede çıkması için hammadenin özel olarak kurutulması ve neminin alınması gerekir. Üçüncü ve özellikle 3gr gibi çok ufak led lens parçaları için geçerli olan yüksek hızlı, yüksek basınçlı ve çok hassas elektrikli enjeksiyon makinalarının kullanılmasıdır. Bu 3 faktör yerine getirildiği zaman ortaya mükemmel bir led lens ürün çıkacaktır. Led lensler diğer plastik aksamlardan farklı olarak çok hassastır ve bu sebebten dolayı uzak doğu ve hassas olmayan makinalar ile basılamaz.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.