فرق کناف با راویز

سقف کاذب کناف به دلیل نداشتن سابقه ی بسیار در ایرن از شناخت خوبی در میان افرادی ک در ساخت و ساز هستند و مهندسان برخوردار نیست و اطلاعات خیلی کمی در رابطه با کناف و ویژگی های مربوط به آن دارند.
 ما در این مقاله سعی نموده ایم کناف و نور مخفی با گچ کاری و رابیتس را در 3 موضوع مورد بررسی قرار دهیم و موارد زی را کنکاش کنیم.
 1.مشخصات نور مخفی با گچ کاری با رابیتس و طرح های کناف
 کناف:
 در هر متر مربع اجرای کناف وزن آن فرق می کند .هر متر مربع پانل 7/7 کیلوگرم است و در هر متر مربع 6 متر طول سازه به کار می رود که وزن هر متر طول سازه بطور متوسط 0/5 کیلو گرم می باشد.
 بنابراین نتیجه می گیریم که هر متر مربع تجرای طرح با کناف کیلو گرم می باشد و معنی این وزن نهایت سبک کاری در ساختمان است.
 رابیتس کاری و گچ کاری:
 در این نوع از طرح وزن هر متر مربع اجرای آن با توجه به طرح و ضخامت گچ کاری مشخص می شود.بطور متوسط وزن هر متر مربع گچ کاری 1 کیلو گرم می باشد و وزن هر متر مربع آرماتوربندی 5 کیلوگرم.
 هر متر مربع اجرای نور مخفی با توجه به ضخامت گچ چیزی ححدود 40 کیلوگرم است و در نهایت به این نتیجه می رسیم که وزن هر متر مربع نور مخفی با گچ کاری یا رابیتس 45 کیلوگرم می باشد.
 2.زمان اجرای کار در نور مخفی با رابیتس و گچ کاری و زمان اجرا در کناف
 زمان اجرای کار در کناف و گچ کاری و رابیتس کاری به متراژ و طر 80 متر را در نظر می گیریم که دور سالن نور مخفی کار شده است.این پذیرایی 36 متر طول دور نور مخفی دارد.
 کناف:
 اجرای 36 متر طول کناف برای پذیرایی 80 متری با اکیپی 2 نفره دو روز به طول می انجامد.
 رابیتس کاری و گچ کاری:
 اجرای 36 متر آرماتوربندی با رابیتس کاری و جوشکاری و گچ سفید و گچ خاک بیش از 10 روز به طول می انجامد.
 گچ خاک به مدت 4 روز
 گچ سفید به مدت 4 روز
 رابیتس کاری و آرماتور بندی به مدت 2 روز
 3.مقاومت رابیتس کاری و مقاومت کناف
 تحقیقات و آزمایشات صورت گرفته نشان می دهد که سقف کاذب کناف مقاومتی چشمگیر در مقابل تخریب و زلزله دارد.سقف های کاذب کناف می توانند سقف کاذب شما را در برابر نیروهای وارده و زلزله ایمن کند و از تخریب آن جلوگیری کند.
 رابیتس کاری و گچ کاری:
 یکی از معایب جوشکاری دستی ترک خوردگی هنگام زلزله می باشد که از زیانبار ترین عیب های جوش به حساب می آید و همچنین بار سنگینی که بروی این جوش ها سوار می شوند.
 اما در کناف به لحاظ مهندسی از جوشکاری استفاده نمی شود.هم چنین یکی از مشکلاتی که در رابیتس کاری پیش می اید این است که برای متصل کردن آلماتور به تیرچه می بایست قسمت زیادی از تیرچه کنده شده تا آلماتور مشخصص گردد و همین باعث کم شدن مقاومت تیرچه ها می شود.

شرکت آلوم سپهر طراحی، تولید و فروش انواع سقف کاذب, سقف کاذب کناف, فروش سقف کاذب, اجرای سقف کاذب, سقف کاذب پی وی سی, سقف کاذب 60*60 کناف, تولیدات سقف کاذب, مصالح سقف کاذب, سقف های کاذب, انواع سقف کاذب, قیمت سقف کاذب, عکس سقف کاذب,کناف, تایل, زیرسازی سقف کاذب, سپری سقف کاذب, تولید کننده سقف کاذب, سقف کاذب مشبک, سقف پی وی سی, دیوار کاذب, دیوار کاذب کناف, پانل سقف کاذب کناف با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت ممکن در سراسر ایران

Show your support

Clapping shows how much you appreciated gst-ceiling’s story.