Sở hữu độ cơ động tuyệt vời cùng khả năng gây sát thương tốt, Lucian là lựa chọn tuyệt vời ở vị trí đường giữa. Cùng GuideMoba khám phá lối chơi để sử dụng hiệu quả Lucian Mid này qua bài viết dưới. Bảng bổ trợ Lucian ADC Mid Điểm then chốt mình chọn là Nhiệt […]

The post [Lucian Guide ADC Mid — Season 7] Hướng dẫn chơi, cách lên đồ Lucian đường giữa appeared first on GuideMoba.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated GuideMoba’s story.