I’ve been a devoted MacBook user since many years, and admittedly I love Apple products with a biased opinion.

However, with my MacBook Pro, I’ve been facing a very annoying issue since the upgrade to Big Sur. Whatever I do, I see CPU consumption is at crazy high levels, particularly kernel_task is consuming 700% or 800% of CPU! The ratio might be relative, but it peaks to such levels for few mins and does that often! Consequently, this slows down everything, I can’t do any work, I can’t even browse basic web pages. …

Mobile apps often requires to store media (images, videos) in the cloud. When developing app using Flutter, the most commonly used option is Firebase Storage. However, this can be costly when you are dealing with big amounts of media files. There is a better alternative which is developer-friendly and much more budget friendly: Digital Ocean Spaces (DO-Spaces)!
Key things that makes DO-Spaces appealing are; ‘Unlimited uploads’, ‘S3-compatibility’ and ‘250GB’ for such a budget-friendly price, ‘5 usd/month’!

In this post, I would like to share about how-to make use of DO-Spaces in an Flutter Application. This public repo on GitHub contains a functional implementation with examples. Let’s have a quick overview.

Flutter — FCF — DO Spaces

Soon, I’ll try to add guidelines using code snippets. In the meantime, please read and reuse from the full codebase from https://github.com/beerstorm-net/using_do_spaces

DigitalOcean has been my favourite cloud platform for long time now, because it is developer-friendly and it offers services with reasonable prices.

Here I want to share about how to setup own Kubernetes (k8s) cluster using digitalocean’s platform, shortly do-k8s!

Prerequisites:

First and foremost, get yourself a DO account if you don’t have it yet. Then create a do-k8s cluster using do account page, it is easy to use and intuitive.
NB! For pet projects or just development purposes, you can use even 1-node which costs just 10usd!

https://cloud.digitalocean.com/kubernetes/clusters/new

When your cluster is ready, browse to do-k8s admin page and download config…

I became father in April, we have been rewarded with goddess baby-girl 😊⚡️ All seemed well in the beginning, dealing with usual baby stuff and so on. But after few weeks, she began showing strange symptoms like non-stop crying sessions with no obvious reason. After couple of painful evenings, we have discovered that this is called baby-colic..! :|

Baby’s non-stop crying is hard to bear for parents, and baby cries even with tears flowing down… In every aspect it is a difficult situation both for the baby and for the parents. …

Antik Yunan ve klasik Roma döneminin ölümsüz eserlerini, Ian Johnston’un ve G.Theodoridis’in ustaca hazırladığı İngilizce çevirileri baz alarak Türkçe diline evirip çeviriyoruz.

Can yoldaşım Gulie ve kızım Artemis ile birlikte okudukça daha bir güzelleşiyor bu eserler ve yeniden hayat buluyor anılarımızla. Dilerim, siz de okurken keyif alırsınız.

~ Sevgiyle okuyun, okutun… ~

* * *

DÖNÜŞÜMLER/METAMORFOZLAR — Ovidius (2019)

Publius Ovidius Naso (MÖ 20 Mart 43 — MS 17/18), kısaca Ovidius veya Ovid, klasik Roma döneminin en önemli şairlerindendir. İmparator Augustus döneminde yaşamış olup Virgil ve Horace gibi büyük üstadlarla aynı dönemde eserler yazmıştır.

Komedya’nın Babası olarak da bilinen Aristofanes (Aristophanes), Platon’un Symposium [189–193] adlı eserinde yine kendine özgü bir tarzda bir konuşma yapar. Bu sefer konu, Aşk üzerinedir!
Okumakta olduğunuz bu konuşma, işte bu kitaptan alıntılanarak derlenmiş bir bölümdür. Kaynak olarak da, G. Theodoridis’in ustaca hazırladığı ingilizce çevirisini kullandım.

Güle Güle okuyun, okutun…

Aristofanes’in Aşk üzerine konuşması

Bence insanlık, aşkın gücünün farkına varamadı henüz. Öyle diyorum çünkü, bu tanrının ne denli güçlü olduğunun farkında olsalardı eğer, onun için görkemli tapınaklar inşa ederlerdi ve adına büyük törenler düzenleyip nice kurbanlar adarlardı. Şimdiye dek öyle bir şey yapmadılar maalesef. …

İlyada ve Odysseia okumama vesile olan ilham perisinin asıl niyeti, beni uçsuz bucaksız bir okyanusa sürüklemekmiş meğer..!

O zamandan beridir sabırla yüzüyorum, ve kimi zamanlarda paha biçilmez inciler de keşfediyorum. Zeus’un kızları ilham verdikçe de, keşfettiğim eserlerden bazılarını Türkçe’ye çevirmeye çabalıyorum.

Yüreğim bana dedi ki;

“Zeus’un kızları, bu ölümsüz eserlere köprü olmanı istiyor senden!”

Ne büyük bir lütuf, ne büyük bir mutluluk.

Can yoldaşım Gulie ve kızım Artemis ile birlikte okudukça daha bir güzelleşiyor bu eserler ve yeniden hayat buluyor anılarımızla. Dilerim, siz de okurken keyif alırsınız.

Kaynak olarak da, G. Theodoridis’in ve Ian Johnston‘un ustaca hazırladığı ingilizce çevirileri kullandım…

Libanios, MS.314–363 tarihlerinde Antakya’da yaşamıştır ve dönemin en meşhur hatiplerinden biridir. Hiristyanlığın yaygınlaşmaya başladığı dönem olmasına rağmen çok tanrılı Pagan inanışından vazgeçmemiştir. Nice öğrenciler yetiştirmiş olmasının yanısıra, ardında pek çok eser bırakmıştır.

Burada yayınlanan ağıt, ingilizce versiyondan evrilip çevrilmiştir.

Okuyun, okutun…

Önsöz

Antakya’nın yanı başında yer alan Defne bölgesindeki Apollo tapınağı, MS.362 yılında yıkılmıştır. Öyle ki bu felaket, aziz Babylas’ın naaşı Antakya’ya getirilip defnedildikten sonra meydana gelmiştir.
Chrysostom, aziz Babylas için yazdığı birinci söylevinde bu olaya şöyle değinmiştir; “Naaş şehre varır varmaz, gökyüzünden bir yıldırım düştü ve hem heykeli hem de tapınağı yerle bir etti.”

Ovid’in ölümsüz hikayelerle bezenmiş olan Dönüşümler/Metamorfozlar isimli kitabı, güncel dönüşümlerle yeniden Türkçe’ye çevrilmektedir.

Okumakta olduğunuz bu bölüm, işte bu kitaptan alıntılanarak derlenmiş bir hikayedir. Kaynak olarak da, Ian Johnston’un ustaca hazırladığı ingilizce çevirisini kullandım.

Sevgiyle okuyun, okutun…

- — -

Apollo ve Defne

Apollo’nun ilk aşkı, Peneus’un kızı Defne’dir. [1] Ona aşık olması ise hiç de tesadüf değildi. Her ne olduysa Küpid’in (Eros/Cupid) öfkesinden oldu.
Deloslu tanrı, dev yılan Pito’yu öldürmüş olmanın gururuyla göğsünü gere gere yürümekteydi. Yol kenarında, elindeki yayın kirişlerini gerdirmekle oyalanan Küpid’i (Cupid) gördü. Ve ona dedi ki:

“Patavatsız çocuk, yiğitler için yapılmış silahları ne kurcalarsın öyle?
Böyle bir yük ancak…

Altyazı çevirisi yaptığım filmler…

  • Sofokles (Sophocles)‘ten ölümsüz bir tragedya… ANTIGONE

https://youtu.be/57x4ayPcsDo

Türkçe altyazı için videonun sağ alt köşesindeki cc'ye tıklayın.

  • Sofokles (Sophocles)‘ten ölümsüz bir tragedya… ELEKTRA

https://youtu.be/-CSUQBPrTWU

Türkçe altyazı için videonun sağ alt köşesindeki cc'ye tıklayın.

Yilmaz Guleryuz

Antifragile, Entrepreneur, Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store