Mutluluk Veren Ametist Taşı.

Canlılık, mutluluk, enerji ve huzur veren ametist taşı, mitolojide sarhoş etmeyen anlamına gelir. Enerjisi yüksek bir taş olduğundan dolayı insanlar üzerinde canlılık uyandırır. Yaydığı enerji genelde size fayda sağlar ve sizi olumsuzluklardan korur.Devamı için http://blog.gumushouse.com/category/taki/ ziyaret edebilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.