Melek Yatırım 101

Yaklaşık 1 yıldır Melek Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak çalışıyorum. Son 1 yılda, gördüğüm, duyduğum ve öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşmak isterim. Bu yazı ve sonraki yazılarda okuyacaklarınız tamamen deneyimlerime dayanmaktadır. 
 
 Hazırsanız başlayalım?

Startup Nedir?
 
 Startuplar yeni kurulmuş ve sürekli gelişen şirketlerdir. Startupların en önemli özellikleri sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmalarıdır.

Ölçeklenebilirlik?

Bir işin büyüme ve yayılma konusundaki sahip olduğu kolaylık ve potansiyeldir.

Sürdürülebilir olma?

Bir iş modelinin sosyal ve ekonomik değişimler karşısında etkilenmeden yada hayatta kalmaya devam edecek kadar etkilenmeme kapasitesidir.

Melek Yatırımcı kimdir?

Melek Yatırımcı maddi bir birikimin yanında belirli bir sektörde bilgi ve know-how birikimi de olan ve girişimlere yatırım yapan kişidir. Melek Yatırımcılar eski başarılı girişimciler olabilecekleri gibi büyük şirket ve holdinglerin genel müdür ve C level (CEO, CTO, CMO vb.) yöneticileri de olabilir. 
 
Melek Yatırım Nedir?
 
 Melek Yatırım, Melek Yatırımcılar tarafından henüz ürün ve şirket oluşumunu yeni tamamlamış girişimlere yapılan yatırımdır. Melek Yatırımcı yaptığı bu yatırımla birlikte büyük bir riski de almış olur. 
 
 Bazı Melek Yatırımcılar henüz ürün geliştirme aşamasında olan (erken aşama) bir girişime de yatırım yapabilirler. Fakat çoğu Melek Yatırımcının yatırım ilgileri ürün ve şirketleşme aşamasını tamamlamış girişimlere yöneliktir.

Melek Yatırımcı Ağı Nedir?

Girişimcilik Ekosisteminde bireysel yatırım yapan ve diğer Melek Yatırımcılar ile birlikte ortak yatırımlar yapan 2 çeşit Melek Yatırımcı mevcuttur. Ortak yatırım yapan Melek Yatırımcılar genelde bir Melek Yatırımcı Ağına üyedir. Melek Yatırımcı Ağları ( daha sonra detaylı olarak anlatılacak) ‘nda çalışan operasyon ekibi ağa üye Melek Yatırımcıların yatırım yapabileceği girişimleri araştırıp onlar ile ilk görüşmeleri gerçekleştirir. Bu ekip sonrasında seçilen ve uygun görülen girişimler ile Melek Yatırımcı üyelerin bir araya geldiği toplantılar düzenler. Süreç olumlu ilerler ise yatırım için gerekli hazırlıkları (sözleşme ve hukuki işlemler vb.) yaparlar.
 
Türkiye’deki Melek Yatırımcı Ağları
 
 Türkiye’de resmi kayıtlara göre olan Melek Yatırımcı Ağları şu şekildedir: 
 ( Alfabetik olarak)
 
 Bahariye Melek Yatırım

BIC Angels

BUMED Business Angels

EGİAD Melekleri

Etohum Investors Club

ERBAN

Galata Business Angels

İstanbul Startup Angels

Keiretsu Forum Türkiye

LABX

Metutech-Ban

Şirket Ortağım

TEB Özel Melek Yatırım Platformu

TEB Özel Yatırımcı Kulübü

TRANGELS
 
 
 Bu Melek Yatırımcı Ağlarının düzenledikleri Yatırımcı Toplantılarının sayıları ve aktiflik dönemleri farklılık göstermektedir. Aynı şekilde üyelerinin yatırım yaptıkları sektörler ve yatırımların büyüklüğü de değişkenlik göstermektedir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.