YOGA NEDİR?

Yoga aslında zihin ve beden arasında uyum yaratmaya odaklanan ustaca düzenlenmiş bir bilime dayalı olan ruhsal bir disiplindir. Yoga kelimesi katılmak, bağlamak ve birleştirmek anlamına gelen Sanskritçe kökenli “yuj” kelimesinden türemiştir.

Yoga’nın babası Patanjali’ye göre yoga; zihin dalgalarının dizginlenmesidir. Yoga kişinin beden, zihin, duygu ve enerji düzeyi üzerine çalışmaktadır. Bu da yoga’nın 4 adet sınıflandırmasını ortaya çıkarmıştır. Bedenin kullanıldığı karma yoga, Zihnin kullanıldığı jnana yoga, Duyguların kullanıldığı bhakti yoga, Enerjinin kullanıldığı kriya yoga.

NEDEN YOGA?

Gündelik hayattaki bulanık düşüncelerimizden net düşünceye, net hissetmeye geçiştir yoga.
 Zihnindeki zıtlıkları, bulanıkları temizleme ve o uzun süren bulanıklık durumlarının insana acı vermesinden kurtulmasına yardımcı olmasıdır.

Yoga size kat kat fiziksel, zihinsel ve ruhsal fayda sağlar. Birçok sağlık problemine olağanüstü fayda ve gelişim sağlatan yoganın neye iyi geldiğine bir bakalım.

Beden için faydalarında; sırt ağrısı, kronik ağrılar, genel fiziksel sağlık, omurga sağlığı, kadın hastalıkları, kanser, diyabet, kalp rahatsızlıkları, osteoporoz ve yaşlılık, çocuklar ve ergenler, hastalık önleyici, zihinsel sağlık ve kilo yönetimini sayabiliriz.

Zihin için faydalarında; zihin farkındalığı, şimdiki ana dönmek, geçmişte yaşamamak, konsantrasyon güçlendirme, enerji akışını düzenleme, stres azalması, güven arttırması, stres yönetimi, hafıza ve konsantrasyon güçlenmesini sayabiliriz.

Ruh için de faydalarını sayacak olursak; depresif ruh hallerini azaltır, kendini bağışlama, kendini kabul etme, kendini sevme, enerji yükselmesi, enerji dengesi, kendine daha hoş ve nazik olma.

Yoga herkes içindir. Her yaşın yapabileceği bir yaşam biçimi olarak vardır. Çocuk yogasıyla 2 yaşından itibaren başlar ve hayatınız boyunca yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz bir hal alır. Herkes aynı tür yogayı yapmak zorunda değildir. Herkes için mutlaka uygun bir yoga biçimi vardır.

“Sen neye hazırsan, o da sana hazırdır.”

NAMASTE!

Bireysel ve grup dersleri bilgileri için gunesaras@okuantum.net adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Sevgiyle,

GÜNEŞ ARAS

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.