Match Deurne Ruggeveldlaan

Rioleringsproblemen, Beerput, regenwaterafvoer aan sociale lokalen

Lekkage dak in opslagruimte

Kleine dakje loopt af onder vals plafond naar nieuwe afvoer.

Dakafvoeren vol met vuil, best 1x per jaar laten reinigen

Trap aan het dak hangt los aan 1 zijde, best herstellen met chemisch anker.

Lekkage aan dak, komt in opslagruimte van Match naar beneden langs een afvoerbuis. Op het dak hangt roofing los, dit is hersteld door nieuwe laag roofing plaatselijk.

Kelder leeggezogen zeer veel water aanwezig

In de eetruimte van de sociale lokalen ligt nog een verzamelput onder de vloer. Deze is mogelijk ook beschadigd, versleten. Van hieruit vertrekt er een buis richting toiletten ( werkput in de grond)en draait af onder 90° naar de kelder. Deze verbindingsbuis is ook nog oud en vertoont sleet

Oude buis die van de verzamelput ( eetruimte) komt. Er was nog een kleine lekkage onder de buis. Deze kwam echter uit de muur: Leiding heeft lichte ingroeiing van wortels hierdoor kleine scheurtjes. indien gewenst kunnen we dit later ook openen en vernieuwen.

Buis is aangepast naar diameter 125 om alles te kunnen aansluiten( beperkte plaats door de overloop vd beerput. (Alles getest en goed gekeurd)

nieuwe roofing op loshangende stuk .

Nog lekkage in de kelder door de aanvoer buis van de dakafvoeren. Buis komt van de eetplaats +- 1,5meter. Daar bevind zich een verzamelput.

Door het plaatsgebrek zijn we niet in de mogelijkheid om grotere diameter te plaatsen. Dit kan wel bij verdere afbraak onder eetruimte om zo meer ruimte te maken voor positie leidingen.

Voorstel: Volgende fase

Buis openen (1,5 meter en +- 1meter diep)

Vernieuwen in dia 200.

Put + leiding en inspecteren op scheuren en barsten.

Brandladder bevestiging herstellen

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Gunther Geysen’s story.