อิริยาบทที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

กุสุมาศ ตันไชย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #BSRU #SciBSRU #ThaiMedBSRU

การนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ เกิน 1 ชั่วโมงโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลัง ก้นกบ สะโพก และขาเกร็ง รวมไปถึงหากกล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งเป็นระยะเวลานานๆ จะส่งผลกระทบไปยังข้อต่อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และระบบอวัยวะภายในได้

การนั่งอยู่กับที่นาน ๆ ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความโลหิตสูง และโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ควรขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบทในแต่ละวันให้มากขึ้น พยายามอย่าอยู่ในท่าเดิมนานจนเกินไป

ท่านั่งที่ถูกวิธี 1.ควรนั่งให้หลังชิดพนักพิง 2.ฝ่าเท้าชิดพื้นไม่ยกหรือลอย 3.ต้นขาขนานตามแนวสะโพก 4.ควรมีที่รองแขนทั้ง 2 ข้าง 5.ปรับระดับคอมพิวเตอร์ให้อยู่ระดับสายตา 6.ตำแหน่งของเมาส์และคีย์บอร์ดต้องไม่ห่างจากตัวมากเกินไป

เทคนิคสำหรับการนั่งนานไม่เสียสุขภาพ คุณสามารถนำเครื่องดื่ม หรือน้ำเปล่ามาวางไว้ข้างๆ เพื่อที่จะได้จิบ หรือดื่มระหว่างที่คุณทำงาน การดื่มน้ำจะทำให้คุณรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะ นั่นถือเป็นเคล็ดลับในการปรับเปลี่ยนอิริยาบทชั้นดี ซึ่งในระหว่างที่คุณเดินไปเข้าห้องน้ำคุณอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีระหว่างการทำงานได้อีกด้วย

--

--