גיאחה
גיאחה

גיאחה

גיא חג'ג'. עונג שבת. מוזיקה. גלידה. כיף.