Daha Kaliteli İngilizce Metinler Yazmanızı Sağlayacak 10 Faydalı Site


1-Grammarly: Chrome eklentisini kurarak cümlelerinizdeki gramer hatalarını görerek düzeltebilirsiniz.

2-WordtoUse: WordtoUse ile kelimelerin eş anlamlılarını keşfedin ve metinlerinizde kelime tekrarına düşmeyerek daha sağlıklı metinler yazın.

3-Vocabulary: Vocabulary.com ile yeni kelimeler öğrenerek kelimelerin cümle içindeki kullanımlarına göz atabilirsiniz.

4–750words: Her gün 750 kelime yazarak yazma alışkanlığı kazanabilir ve aylık gelişiminizi takip edebilirsiniz.

5-Readability Score: Yazdığınız metinlerin ne kadar okunur olduğunu analiz edin.

6-Writekata: Günlük alıştırmalarla yazma alışkanlığı kazanın.

7-IWL.me: Yazılarınızı analiz edin ve en çok hangi ünlü yazara benzer yazılar yazdığınızı öğrenin.

8-HemingwayApp: Yazdığınız metinleri daha anlaşılır hale getirin.

9-Headline Analyzer: Başlıklarınızın duygusal pazarlama değerini test edin.

10-ZenPen: Yazarken dikkatinizi dağıtacak şeyleri ortadan kaldırın.

Bu listeyi faydalı bulduysanız ‘Recommend’e tıklayarak yazının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Like what you read? Give Göksel Yeşilkaya a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.