🎶 No har vi mala taket, og vi har børi ved… Vi har sætt opp postkasse, og vi har pynta ne’ 🎶


Er du en av dem som opplever at verden ikke lenger fungerer slik den «alltid» har gjort? Forsvinner kundene uten at du helt skjønner hvorfor?

Kanskje føles det slik å være kunden din? Det kan i alle fall ofte føles slik å prøve å ha kontroll på kundereisene sine!


Endring kan føles uoverkommelig og vanskelig. Som at du har bikka 30, og kroppen føles som om den er i fullt forfall. Eller så kan endring føles helt fantastisk. Som når skolen ringer ut til sommerferie etter et langt skoleår. Eller at du har pussa opp kjøkkenet eller når kjærligheten blomstrer etter en tørke så hard at du trodde den var død for alltid.

Vi mennesker opplever endring hele tiden. Små endringer, som at sekundviseren beveger seg ett sekund videre, til store endringer, som de menneskeskapte flytende plastsøppelbergene som er på god vei til å infiltrere økosystemene våre på måter vi ikke har vært klar over.

Det eneste som er konstant er endring
- Heraclitus

Vi i Snopp Designbyrå syns mange av endringene som skjer kan være like skumle eller like herlige som alle andre. Men vi ønsker allikevel å omfavne endringen. Noen endringer skjer utenfor vår kontroll. Disse er kanskje de vanskeligste å forholde seg til. Spesielt de som påvirker oss direkte. Andre…


Hei og hå!

2018 har vært et innholdsrikt år for oss i Snopp Designbyrå på så mange vis.


Den industrielle revolusjonen har ført med seg standardiserte produksjonslinjer, og det har blitt vanskeligere å skille et produkt fra et annet om en kun ser på egenskaper og kvaliteter. Samtidig har behovet for å skille «mitt» produkt fra «ditt», og «meg» fra «deg», økt.

To have your cake and eat it too: Er det mulig å ha et fantastisk produkt og få kundene til å føle det samme?

Hva er en merkevare?

Derfor har merkevarebygging, branding, bygd seg opp som et så stort fenomen. Wikipedia beskriver merkevarebygging som å gi en merkevare verdier som gir kjøperen en følelse av å ha kjøpt noe mer enn bare produktet. Hos SNL defineres merkevarebygging som alle aktiviteter som går med til å skape, posisjonere, opprettholde og videreutvikle et mentalt bilde av et produkt for å gi det identitet og tilleggsverdi.


Svaret kunne ha vært en rød ball. Men det er det ikke. Svaret er mangel på luft. Bildet viser det japanske flagget — eller rettere sagt et utsnitt av det. Uten luft.

For det er jo slik det japanske flagget faktisk er.


Svaret kunne ha vært en rød ball. Men det er det ikke. Svaret er mangel på luft. Bildet viser det japanske flagget — eller rettere sagt et utsnitt av det. Uten luft.

For det er jo slik det japanske flagget faktisk er.


— Men kan du ikke bare … ? Et kjent spørsmål som har gnagd mang en kreatør i øregangene i årevis.

Ofte kommer kundene til oss med et designønske, og ser for seg at vi, med våre magiske krefter, rører kjapt i kreativitetsgryta og fisker opp fantastiske logoer og flott design. Fullt så enkelt er det ikke.


«Namnet skjemmer ingen, når ein ikkje skjemmer seg sjølv», skrev Ivar Aasen en gang.

1: Avdekke ønsker, forankring og mål

Når dere skal komme opp med et navn til firmaet, produktet eller tjenesten, er…


1: La formålet med nettsidene gjennomsyre alt

Husker dere hvorfor nettsidene ble opprettet i utgangspunktet? Kanskje det var for å øke oppmerksomheten, forbedre omdømmet eller selge mer? Kan dere med hånden på hjertet si at hver eneste side legger til rette for å oppfylle nettopp det?

Håvard Bartnes

Nerd @ SmartMedia

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store