لوله گالوانیزه چیست

لوله گالوانیزه با روکش روی ، از اکسیداسیون و زنگ زدگی محافظت می شوند ، که در نهایت از خراب شدن لوله جلوگیری می کند. هنگامی که شما نیاز به محافظت از لوله های فولادی خود در برابر یک محیط خورنده دارید ، یک گزینه عالی هستند. کیفیت محافظتی از لوله گالوانیزه از طریق یک فرآیند غوطه وری گرم ایجاد می شود ، جایی که روی روی آن یک لایه محافظتی ایجاد می کند که قبل از ضربه خوردن به فولاد ، زنگ می زند. از نظر دوام ، یک لوله فولادی گالوانیزه بسته به میزان مواجهه با خوردگی می تواند بیش از 100 سال دوام بیاورد.

لوله گالوانیزه دارای طیف وسیعی از مزایا است ، مناسب برای استفاده در محیط های بسیار خورنده. روکش نیمه صاف و روی لوله های فولادی galvanized لایه ای از محافظت را ایجاد می کند که در سایر انواع مواد محافظ دیده نمی شود. فرایند پوشش گالوانیزه از فولاد زیرین در برابر برخورد با عناصر خورنده که می تواند فولاد را خراب کرده و در نهایت یکپارچگی سازه آن را تضعیف کند ، محافظت می کند. مزایای اصلی لوله های گالوانیزه شامل:

در برابر خوردگی و زنگ زدگی محافظت می کند
افزایش طول عمر سازه
به طور کلی قابلیت اطمینان افزایش یافته است
حفاظت مقرون به صرفه
بازرسی آسان
تعمیرات کمتر
استحکام ناهموار
نگهداری از لوله های رنگ شده استاندارد راحت تر است
با استاندارد پیشرفته ASTM محافظت می شود
کاربردهای متداول برای لوله های فولادی گالوانیزه

لوله گالوانیزه یک انتخاب عالی برای بسیاری از کاربردها و تکنیک های پردازش است. برخی از کاربردهای رایج برای لوله های فولادی گالوانیزه عبارتند از:

لوله کشی
ساخت و ساز
حمل و نقل مایعات گرم و سرد
بالدرها
محیط های نمایان شده
محیط های دریایی
نرده ها

با محافظت مناسب ، لوله گالوانیزه نیز می تواند اره ، مشعل یا جوش داده شود. لوله های سازه ای گالوانیزه برای انواع مختلفی از کاربردهایی که مقاومت در برابر خوردگی مورد نیاز است ایده آل است.
لوله های فولادی گالوانیزه و گزینه های فولادی سفارشی

https://www.pipeetesal.com/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%87/

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store