True love …, kasih yang tulus... Itulah gambaran cinta kasih orangtua kepada sang buah hati

Seperti katamu, aku bukanlah siapa siapa. Aku hanyalah seonggok sampah kering yang tak bernilai.

Hidupku kini di titik terendah, pada titik dibawah nol•

#titik terendah dikehidupanku.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hafsul W. Hafattah’s story.