Biểu tượng “Đèn đom đóm” gắn với thành công

Chương trình khuyến học Đèn đom đóm gắn liền với câu chuyện hiếu học của cậu bé Mạc Đĩnh Chi. Tuổi nhỏ, nhà nghèo, phải làm việc cả ngày. Đến tối, cậu mới có thời gian học nhưng trời lại tôi thu. Vì tinh thần hiếu học, Mạc Đĩnh Chi đã nghĩ ra việc bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng ngồi chăm chỉ.

Sau cùng, nhờ những tháng ngày cần cù ấy, cậu đỗ trạng nguyên (năm 1304) và giữ chức quan lớn trong triều.

2.Từ biểu tượng, gắn với thực tế.

Nếu như Mạc Đĩnh Chi là hình tượng học sinh cần cù gắn với những năm tháng xa xôi, khi xã hội Việt Nam còn mang đậm những nét phong kiến. Thì ở thời kỳ hiện đại, Dutch Lady Việt Nam muốn dựng lên những hình ảnh Mạc ĐĨnh Chi và đèn đom đóm “mới”: những em nhỏ vượt lũ tới trường, học sinh vượt cả chục cây số để đến với con chữ, hay các lớp học vùng sâu thiếu thốn cơ sở vật chất không ngăn nổi các em đến trường.

Những tấm gương ấy vẫn còn tồn tại, Dutch Lady hiểu và mong cho chúng được tỏa sáng.

3. Biểu tượng gắn với mục đích cao cả

Chiến dịch sẽ chẳng thể thành công nếu không có đoạn quảng cáo đánh mạnh vào cảm xúc người tiêu dùng. Chắc mãi sau này nếu ai xem quảng cáo “Đèn đom đóm” năm xưa chẳng thể quên hình ảnh cô học trò gom giấy vở và mẩu bút chì nhỏ đến tặng người bạn nghèo đang tập viết trên nền đất. Để cảm ơn, cậu bé ấy tặng lại một con đom đóm, làm sáng bừng cả khung cảnh nghèo.

Cái hay của Dutch Lady là hiểu được đối tượng cần giúp đỡ, biết làm sao để người tiêu dùng cảm nhận được sự khó khăn của các em và bắt đầu hành động.

4. Từ biểu tượng nhỏ, gắn với chiến dịch to

Xuất phát từ mong muốn làm rạng rỡ thêm cuộc sống của những em nhỏ hiếu học, trở thành hình tượng Mạc Đĩnh Chi của thời đại mới, Dutch Lady đã bắt tay giúp đỡ các em.

Để không còn “những ngôi trường liêu xiêu, những phòng học tạm bợ, những trẻ em không được đến trường hay phải gác lại ước mơ đèn sách vì gánh nặng mưu sinh, Dutch Lady đã khởi xướng chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm với mục tiêu duy nhất là ngăn dòng bỏ học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nên những ngôi trường mới khang trang nhằm giúp thầy cô và học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện dạy và học tốt hơn.”

Khởi sướng từ năm 2002, đến 2016 đã có ngôi trường thứ 20 được xây lên từ chương trình khuyến học Đèn đom đóm. Dutch Lady đã thành công trong việc giúp đỡ các em nhỏ viết tiếp ước mơ của riêng mình. Hơn cả, Dutch Lady cũng thành công trong việc xây dựng một hình tượng tổ chức đẹp gắn liền hoạt động của mình với mục đích xã hội.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.