Hải Trần
Hải Trần

Hải Trần

Copywriter nhiều lĩnh vực (bất động sản, làm đẹp, công nghệ, in ấn…) với hơn 8 năm kinh nghiệm.