Viewability — appar

Vi har i Mittmedia under många år jobbat för att få till en bra viewability på våra sajter. Dvs hur bra synlighet våra annonsytor har. När vi skulle släppa nya appar ville vi dra nytta av den kunskapen och tog därför ett rejält grepp om annonsytorna och har gjort en del ingrepp som vid första anblick kan tyckas märkliga men som uppenbarligen gett effekt.

Annons i appen

Vi har i vår app för Allehanda tittat på hur vi hanterar annons på ett bra sätt ur flera perspektiv; prestanda, viewability, effekt för kund, annons kontra redaktionellt osv.

Första steget var att se till att prestandan på annonser var lika bra som prestandan för övrigt mtrl i appen. Den lösning vi då valde att använda är en server to server-lösning där vi hämtar annonser på server-sidan istället för att göra det via läsarens klient. Det ger en väldigt snabb annonsladdning och tar oss dessutom till viss del förbi en hel del adblockers. Vi har vidare valt bort att ha en adserver och skickar istället anropet till en SSP för att få en mer holistisk lösning som ger oss möjligheter att optimera intäkt genom att ta in såväl lokalt sålt som andra annonser programmatiskt. Vårt UX-gäng har också tittat på hur man bäst integrerar annonser i miljön och får en bra användarupplevelse kombinerat med en hög viewability. Det har resulterat i att vi inte har någon annons i topp på vare sig startsida eller artikelsidor. Dels för att läsaren snabbt ska komma till innehållet, men också för att vi sett att våra annonser i topp haft lägre viewability än de längre ner. Läsaren scrollar förbi annonsen för att snabbt komma till annat innehåll helt enkelt. På artiklar ligger det dessutom en tydlig annonsmärkning tillsammans med en text om att artikeln fortsätter nedanför annonsen.

Ytterligare åtgärder för att ge en bra användarupplevelse är att inte ha annonser för tätt (4–6 artikelpuffar mellan varje annonsanrop) och att vi väljer att inte ta in vilken annons som helst. Får vi inte mer än det CPM vi vill ha så visar vi helt enkelt inte ut nån annons och kollapsar den yta där vi tänkt visa ut annonsen.

Ur ett lokalt perspektiv så ger vi också annonsörerna möjlighet att styra sina annonser mot den kommun de vill nå. ICA i Kramfors kan alltså välja att synas bara mot de som vi vet befinner sig i Kramfors. Och våra läsare i Kramfors får därmed mer relevanta annonser och vi ökar således både nyttan för annonsören och värdet för läsaren. Här bidrar också våra geo-pushar, där du väljer vilka områden du vill ha pushar för när det hänt något i området, till att öka trafiken från våra lokala regioner som vi också säljer lokala annonser på.

Det här har till viss del resulterat i att våra säljare undrar varför det inte är fler annonser i appen. Men framförallt har vi också sett att annonsörerna får väldigt bra effekt på sina kampanjer och en viewability på 95–98%

Like what you read? Give Håkan Hamrin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.