Büyük Göç ?
Serkan Ünsal
65

Serkan Ünsal => https://buyukgoc.github.io/

Ülke’nin kanayan yarası bu resmen. Epey bir arkadaşım tanıdığım yurtdışına yerleşti.

Cevabım: https://twitter.com/lemiorhan/status/850608743440166913

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hakan ERDOGAN’s story.