Kıyamet

Kıyamet öncesi sessizlik… Işıkları kapatın veya tümden açın. Bir şey fark etmeyecek. İlluminati, Haarp falan… Belki armageddon… O zaman nerede sessizlik? Dedikodu kazanına kepçe bulmak kolaydır. Sahih bilgiye ulaşanlar ne az. Piramidin tepesini arıyor gözler oysa bulunduğumuz yerdeki küpler fazlalaştıkça bize verilen alanda daralmaya razıyız, duvarları parçalamak lazımken. Üstüne üstlük her 29 Mayıs’ta Fatih’in deldiği surları konuşuyoruz. Kim bilir belki Mehdi’ye yetişiriz…

Dedeler televizyona şeytan işi diyordu, babalar bilgisayara diyor. Ben çocuğumun gözünde nesneleri şeytanlaştırmak istemiyorum. Sanırsın dünyanın öznesi nesne, nesnesi özne… Ordular ileri, ilk hedefiniz şeytanlaştıranlar! Çuvaldızımı arıyorum lakin kaybettim. Ordular ileri, ilk hedefiniz ötekileştirenler! Çuvaldızımı arıyorum lakin bulamıyorum. Mesele hırsızın Yavuz olması değil; evimin kapısı, penceresi ardına kadar açık. Hırsız evin ortasına bağdaş kurmuş, sofraya çökmüş, lokmama ortak olmuş. Biz eskiden anahtar kapının dışında yatardık der durur mezarlıktaki teyze. Olan olmuş teyze. Keşke zamanı geri getiremeyeceğini ‘insan’ artık öğrense…

Ordular, n’olur, Allah aşkına, artık ileri. Herkes hedeflerden bahsediyor lakin kimse yönünü önüne dönmüyor. Sağda, solda şeytanlaştıracak nesneler arıyorlar. En güzel vuku henüz yaşanmamış olandır, en güzel iş henüz amel edilmemiş olandır. Hayat hata yapamayacak kadar kısa değil; bir an önce deneye yanıla doğru ve yeni ufuklara açılmayı gerektirecek kadar kısadır. Tanımadığım insanlar keşfedilmemiş iklimler olarak zihnimin köşe taşlarını gıdıklarken, tanıdıklarım fırtınalar koparacak kadar etkileşime girmeye değer olmalıdır.

En nihayetinde mesele yola çıkmaktır. Yolda sürekli olmaktır. Hava şartları sürekli değişse de, hava şartlarına bağlı yolda keskin virajlar, ani sapak seçeneklerine maruz kalınsa da adımlar hiç durmamalı. Yenilgiler veya zorluklar yıldırmamalı. Kıyamet belki de şu andadır. An içinde stabil kalmaktır. Risk almak, denemek yanılmak ve ibret almak fıtrat gereğidir. Hepimiz biliriz ki yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Niyetin halisse gece onayan mimar, seni sonuca ulaştıracaktır.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hakan Gezer’s story.