Müşkülpesent Nedir?

Namütenahi evrende teveccühen adem-i vuku bulan, daire-i fikri; alem-i saadete duhul etmek olan, âcilane anlarda, âdiyatın dışında müyesser olup, kendini berhürdar tevehhüm eden, mamafih emel-i vehm sahibi, insaniyetperverlik ile tafaf, salih bir kulu; inkisâr-ı hayale uğratan, beht içinde bırakan, mîsâkını vefâ ettiremeyen, kutehendiş, bed-ahd, dilşiken, mihlaf, müptezel, menfer bir fuada (kalbe) mâlik insanlara tesmiye edilen cümle-i vecize.