Tek Başına Kafede Oturan Cengaver

Yalnız, “fezz”, ahadî, harîc, a’zel, münferit, ceride-i mahlukat, şüzuz, ehl-i uzlet, fakir, fürade-i adem, uzlet sever, garib, halvet, şatir, tecrid edilmiş, hizlan, infirad, , tahalli, inziva, kazz, meclis-i halvet reisi, tevahhuş etmiş, merdümgiriz, müfred, münzevi gibi anlamları barındıran insan.

Hayatında olduğu gibi kafede, restoranda, trafikte, işte, evde yalnız olan insandır. sanıyorum dünya gittikçe yalnızlaşıyor. Üzülmeyin herkes sizin gibi.

An itibariyle oturuğum yerde, 13 masa tek başına oturuyor. ellerinde telefon/tablet var. yarısının kulağında kulaklık. yarısından fazlası sigara içiyor. 4 tane masada 2 kişi oturuyor, tamamı hemcinsiyle. 2 kişi oturanlardan biride ağlıyor. 2 masada boş. 
üstelik günlerden bi pazar sabahı, hiç mi kimse eşlik edecek birini bulamaz..

Arkadaşlık/ilişki/evlilik süreçlerinin her geçen gün kısaldığı günümüzün problemi nedir? teknoloji olduğunu düşünmüyorum. sosyal medya yalnızlaştırmıyor, insanlar yalnız olduğu için sosyal medyaya yöneliyor. paylaşım ihtiyaçtır, bunun için imkan bulunamıyor çareyi sosyal medyada buluyor ama bu çare gerçek değildir, sahtedir. peki neden böyle oluyor? sanıyorum egolar, ispatlar, hırslar, kötülükler bu noktaya getirdi. her şey sahte olmaya başladı. başta sevgi. samimiyet, sevgi rolleri oynanıyor. e karşındaki bunu farkedemeyecek kadar aptal değil. doğal olarak tatmin olmuyor. kısa bi süre oyuna dahil oluyor. bakıyor mutlu değil. eee ne çekicem karşımdakinin mallıklarını diyor, alıyor kulaklığını çıkıyor geziyor. Oturuncada kafede sürekli saati kontrol edip birini bekliyormuş gibi yapıyor sonra da sıkılıp gidiyor.Madem yalnızca sanal sosyalleşiyorsun tedbil-i mekanda ferahlık vardır demişler. Yinede evde tek başına oturmaktan iyidir. twitter’da timeline’ı onlarca kez yeniletip son dakika haberlerine sevinmek gerçekten çok acı. Günümüz hastalığı. Sen kurtar kendini.

Şarkıdaki gibi; biz büyüdük ve kirlendi dünya..kirlenen dünyada kimse omuzunu yaslayacak birini bulamıyor. aksine çoğunluk menfaat için birlikte. vakti zamanında yaşca büyük birisi demişti ki; arkadaş arkadan taşlayan demektir. ne güzel demiş. selam olsun kendilerine.* Sıradaki şarkı da ona gelsin.

Like what you read? Give Atarlı Entellik a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.