Şahıs Şirketi(Home Ofis) Kurulumu Yoklama İşleri — Part 2

Bugün Vergi Dairesi Yoklama bölümünden aradılar ve saat 16:00 da gel dediler gittim part 1 de ki İşe Başlama (Mavi Kağıt) da bulunan bilgileri elindeki bir Samsung tabletteki bir yazılıma girdi (Uygulama da olabilir Web Sitesi de olabilir tam göremedim). Kağıda 20 si diye yazmıştım oradaki tarihe de öyle yazdı ekranından görebildiğim kadarıyla.

Kira Sözleşmesini istedi. Mali Müşavir kim diye sordu ismini söyledim yeterli oldu. Bir kağıt veriyor sonra onu müşavire götürdüm onlar vergi levhasını sorguladı ama çıkmamış o yarına.

Kira Damga Vergisi T.C No ile Vezneye ödeniyor. Benimki 4.54 TL tuttu. Bu kadar.

Neden eve gelmediklerini sormadım.


Originally published at teknoseyir.com on June 28, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.