Ontology Türkiye grubu mevcut üyelerine teşekkür etmek ve yeni üyelerine hoşgeldin demek için; grup üye sayısının hedefe ulaşması halinde, toplamda 2000 ONG dağıtıyor.

Ayrıca, toplulukla daha fazla etkileşime geçmek için Ontology Türkiye Telegram grubunda düzenli olarak AMA’lar (Ask Me Anything — Bana Bir şey Sor) yürütmeyi planlıyoruz. Lütfen daha fazla bilgi için Ontology Medium’u ziyaret edin!

Görüş, öneri ve isteklerinizi bize iletmekten çekinmeyin. Üye sayısının artması durumunda daha görünür bir topluluk olarak yeni ve daha büyük kampanyaları duyuracağız!!!

🗓 Hediye planı

  • Eğer Ontology Türkiye Telegram grubu 30 Mayıs tarihine kadar 250 üyeye ulaşırsa, 5 üyemize çekilişle 150 ONG,
  • Eğer Ontology Türkiye Telegram grubu 30 Haziran tarihine kadar 500 üyeye ulaşırsa, 5 üyemize çekilişle 250 ONG toplamda 2000 ONG dağıtılacak. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store