Hakan Özcömert
Sep 27 · 3 min read

Bill Gates kendi “hayatının kodlarını” nasıl yazmış olabilir?

Bill Gates’in hayatını konu alan belgesel hem öğretici hem de düşündürücü. İzlerken ilginç ve yararlı bilgileri not aldım. Bu notları sizlerle de paylaşmak istedim. Bilirsiniz, bakış açısı değiştiren bilgileri öğrendikten sonraki en zevkli şey, onları diğer insanlarla paylaşmaktır.

Oscarlı yönetmen, Davis Guggenheim yönetmenliğini yaptığı, Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates (Bill’in Beyninin İçinde: Bill Gates’i Çözmek) adlı belgesel üç kısımdan oluşuyor.

İlk kısımda kız kardeşleri Bill Gates’in çocukluk dönemini anlatıyor. Gates’in küçükken lakabı mutlu çoçukmuş. Oldukça neşeli bir çocuk olan Bill, arkadaşlarıyla iyi geçiniyormuş. Neşeli olmasının yanı sıra, hırslı da bir çocukmuş. Yeni şeyler öğrenmeye de çok meraklıymış. Öğrenme tutkusundan dolayı küçükken saatlerce odasında kalıp kitap okurmuş.

Birinci bölümün bence en çarpıcı olayı, Bill’in küçükken anne ve babasıyla yaşadığı bir sorun: Gates bir gün akşam yemeğinde, annesine çok ukala davranıyor. Bunun üzerine babası, Bill Gates’in suratına yemek masasında su fırlatıyor. Annesi bu olaydan sonra psikoloğa başvuruyor. Bill psikoloğa, “Annemle ve babamla savaştayım. Yardım edebilir misiniz?” diyor. Psikolog, “Bu pek adil bir savaş değil. Onlara vereceğin acı, onların sana verebileceğinden fazla; çünkü onlar senin tarafındalar.” diyor. Bill, üç aylık psikolog görüşmesinin ardından annesinin haklı olduğunu anlıyor. Bazı şeylere yanlış açıdan baktığını söylüyor. Psikoloğun da kendisini dahice ikna ettiğini belirtiyor.

Birinci bölümün bir diğer önemli kısmı ise Gates’in düşünürken neler yaptığı. Sizce Bill Gates nasıl düşünüyor? Düşünme disiplinini nasıl geliştirmiş olabilir? Melinda Gates, onun en iyi yürürken düşündüğünü söylüyor. Bill düşünürken evin içinde bir ileri bir geri yürüyormuş. Melinda, “Yürümek onun zihnini organize ediyor.” diyor. Bill Gates ayrıca zihnimize verdiğimiz görevlere dikkat etmemiz konusunda da uyarılarda bulunuyor. Gates, “Zihninize sınırlı görevler verin! Neleri önemseyeceğinize iyi karar verin.” diyor.

İkinci bölümde ise Bill’in arkadaşlarıyla ilişkileri ve hayatının dönüm noktaları anlatılıyor. Bilgisayar laboratuvarlarında tanıştığı insanlarla yazılım sektörüne nasıl adım attığı hakkında bilgiler veriliyor.

Dünyanın en iyi yatırımcıları arasında gösterilen Warren Buffet, Bill Gates’in hem en yakın arkadaşı hem de iş ortağı. Her gün sabah yaptıkları ortak işler hakkında telefon görüşmesi yapıyorlarmış. Warren Buffet belgeselde, “doğru arkadaş” seçiminin önemine vurgu yapıyor. Buffet, “Doğru arkadaşlara sahip olmak önemli. Bu kişiler sizi, normalde olamayacağınız kadar iyi yapabilirlerse, hayattaki en büyük hediyeyi almış olursunuz.” diyor.

Belgeselin son kısmında ise inovasyon ve teknoloji sayesinde dünyadaki zor sorunların çözülebileceği anlatılıyor. Bill, oldukça pozitif yaklaşımlarıyla dünya sorunlarının nasıl çözülebileceği hakkında bilgi veriyor. Nükleer enerji, çocuk felci ve iklim değişikliği gibi sorunlara yoğunlaşıyor. Warren Buffet ile servetlerinin büyük bir kısmını, bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek için harcıyorlarmış.

Belgesel, hafızalara kazınacak şu konuşmayla bitiyor: “Hepimiz kendi başarı tanımlarımızı yaparak yola çıkmalıyız. Bu tanımları yaptıktan sonra onlara ulaşmamız daha mümkün olacaktır. Sonuçta önemli olan ne aldığınız veya verdiğiniz değil; neye dönüştüğünüzdür.” Mary Maxwell Gates

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade