Teknoloji Fetişizmi
Burak Kesayak
141

Dostum güzel fakat adam daha kameranın fsp iso değerlerini ve o kamera ya yazılım atılıp atılmamış mi bilmeden ihtiyaç dışı alımlar sergiliyorlar statü replika telefonlar ile de yapan yapıyor. İhtiyacın ne sorusuna cevap aramaları lazım tüketicinin.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.