הדברת ג’וקים במרכז

כל מה שצריך לדעת על הדברת ג’וקים ותיקנים בכל מבנה ומבנה

כשמדברים על פתרונות הדברה, באותה הנשימה חשוב להדגיש גם לגבי חומרי הדבקה ירוקים. הדברה אקולוגית וירוקה היא הדברה עם רעילות נמוכה לאדם ולחיות המחמד, אך ההדברה הזו יעילה מאוד כנגד ג’וקים.

מדבירים מוסמכים להדברת מזיקים במרכז

בין אם אתם צריכים הדברת ג’וקים במרכז בבית פרטי, או שמא אתם צריכים את השירות של הדברת ג’וקים במסעדה במרכז, אנחנו נדע כיצד להתאים בעבורכם את חומרי ההדברה ואת שיטות ההדברה המתאימים והמתאימות ביותר.

באילו שיטות הדברה משתמשים בכדי להדביר תיקנים במסעדות?

כשמדובר בהדברת מסעדות ובתי קפה מג’וקים, בדרך כלל יהיה מומלץ להשתמש בקוביות רעל אשר מפוזרות בשלל מיקומים אסטרטגיים בעסק שלכם. היכן יפוזרו אותן קוביות רעל? במיקומים מוגדרים מראש:

כיצד עובדות אותן קוביות רעל נגד תיקנים?

מבחינת האופן שבו קוביות הרעל האלו עובדות, זה דווקא מעניין. זה עובד ככה: ברגע שאחד מהג’וקים נוגס בקוביית הרעל שמונחת במיקום נסתר מן העין, הג’וק הזה נדבק בסוג של נגיף. ברגע שהוא נדבק באותו נגיף, הוא חוזק לקן שלו ושם הוא מדביק את שאר הג’וקים ברעל שהוא נגס בו.

--

--

שירותי הדברות מקצועיים – זה הקוטל! כל ההדברות במקום אחד ובכל סדר גדול, הדברה רגילה, ירוקה, הרחקת טרמיטים, נחשים ועוד – http://www.hakotel.co.il/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
הקוטל - הדברת מזיקים

הקוטל - הדברת מזיקים

שירותי הדברות מקצועיים – זה הקוטל! כל ההדברות במקום אחד ובכל סדר גדול, הדברה רגילה, ירוקה, הרחקת טרמיטים, נחשים ועוד – http://www.hakotel.co.il/