Een spagaat kent geen hoek van meer dan 180 graden

Daar zat ik dan, net als ieder ander modern en sociaal persoon op Facebook te scrollen naar de nieuwtjes van de dag. Ene moment zag ik voorbij komen hoe de jongeren opgewonden raken van een celebrity die weer eens vanouds bezig is met het open strekken van de standaarden naar een littekerig niveau, ander moment zag ik een leuke video waarin een kleine, schattige puppy de trap probeert af te lopen en als laatste, voordat ik mijn mobiel neer wilde leggen, zag ik een filmpje van Dumpert met de titel: ‘Hans sloopt Erdogan’. Zijn dat net de woorden die moeilijk passen in een normale zin en daardoor wel mijn aandacht trok.

Nadat ik het filmpje had bekeken, ging er ontzettend veel door mij heen. Ik vroeg mij op dat moment echt af of menig men dit begrepen zou hebben. Want als je een opvallende vergelijking gebruikt waarbij een situatie wordt geschetst in een hygiënisch boordeel, dan moet je wel snappen dat je er niet zonder vlekken van afkomt. Ik keek vervolgens naar de commentsectie, en ja hoor: mijn ó zo geliefde wedstrijd moddergooien vond plaats tussen Nederlandse Erdogan Turken en de Nederlanders. En inderdaad, ik kon daaruit al zien dat men de vergelijking door middel van een satire niet had begrepen. Want ja, Hans kennende gaat hij altijd een beetje te ver met zijn humor en dat past hij maar al te graag toe op andere situaties.

Maar hij is niet de minste, nee nee. Je hebt de warme gezelschap van niemand minder dan Annabel Nanninga. Want ook zij wilt laten merken dat niemand aan haar vrijheid van meningsuiting mag zitten, zelfs Turkije’s sterke man niet. En dat deed zij door een leuk gedicht voor te dragen, waarbij het duidelijk werd dat onze eigen Koning belachelijk wordt gemaakt van tijd tot tijd, dus dan mag Erdogan ook beledigd worden en móét hij dat ook begrijpen. En ook zij probeerde net als Hans de grenzen te verleggen van de vrijheid die zij heeft, hier in hartje Nederland.

Hans en Annabel spelen net als het volk met gevaarlijkere vuur dan dat ze beseffen. Door vulgaire uitspraken te doen en satire te gebruiken wat niet bij iedereen in de juiste keelgat schiet, leggen zij indirect de bal neer voor de voeten van de politici. De een doet dit omdat hij vindt dat Mark Rutte te veel aan het zwijgen is omdat hij niet veel durft te praten door de vluchtelingencrisis, de ander doet het omdat zij vindt dat de Tweede Kamerleden meer op hun kont zitten en uit hun neus eten dan dat ze daadwerkelijk iets doen voor het volk. Allemaal verschillende redenen waarom er nu zo hectisch en fel wordt gereageerd op de ontwikkelingen van nu. En wij zien ook dat het soort van zijn vruchten heeft afgeworpen, aangezien het feit dat er een voorstel is ingediend om de wet te veranderen omtrent het strafbaar stellen van het beledigen van bevriende staatshoofden.

Door dit alles zien wij langzamerhand dat er een shapeshifting plaatsvindt rondom de grenzen van vrijheid van meningsuiting. Want waar ligt nou precies de grens? Die grens die verleggen wij iedere keer, iedere keer naar een nog verdere streek. Ons bereik van vrijheid is al best wel groot, zelfs een van de grootste van de hele wereld (je hoeft echt geen professor te zijn om dit te weten). En zoals eerder genoemd zal er binnenkort een wetswijziging plaatsvinden waarbij je voortaan wel bevriende staatshoofden mag beledigen. Maar wanneer deze wetswijziging van kracht is, hoe zullen wij ons dan weer opstellen? Gaan wij onze cirkel nog meer proberen te verbreden, waarbij wij niet meer ‘echt’ onze meningen uiten maar dat wij eigenlijk simpelweg bezig zijn met het beledigen van anderen? Want tegenwoordig valt alles onder het mom van ‘het uiten van mijn mening’.

Dit zal in de toekomst alleen maar toe leiden naar nog meer chaos, naar nog meer ruzie en op lange termijn naar nog meer segregatie. Dus vraag jezelf eens af: hoe ver kan ik gaan?

‘’ The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.’’ Albert Camus
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.