Flutter Nedir ?

Halil Özel
May 26, 2018 · 5 min read

Merhabalar Arkadaşlar,

Final sınavlarım bittiğine göre artık yazılarıma kaldığım yerden devam edebilirim :) Bugünkü yazımda sizlere Google’ın yeni gözdesi Flutter dan bahsetmeye çalışacağım. Hazırsanız haydi başlayalım.

Image for post
Image for post

Flutter , Google tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir mobil uygulama geliştirme SDK’sıdır. Android ve iOS için uygulama geliştirmek ve Google Fuchsia işletim sistemi için uygulama geliştirmek için kullanılır.

Google, yeni açık kaynak kodlu geliştirme platformu Flutter‘ı Mobil Dünya Kongresi (MWC) sırasında tanıttı.

Flutter , tamamen ücretsiz olup tüm geliştiricilerin katkı sunabileceği tatlı bir SDKdır. Aşağıdaki adresten proje destek olabilirsiniz :

Flutter’ı kullanarak geliştiriciler, her iki platformda da istenilen uygulamalar geliştirip, çapraz(cross) platformlu mobil uygulamalar geliştirerek hem maliyetten hem de zamandan tasarruf edebilirler. Arayüz tasarımcıları ise Flutter’ı kullanarak Android ve iOS platformlarına uygun, daha başarılı uygulamalar tasarlayabilirler.

Flutter’ı Nasıl Öğrenebilirim ?

Image for post
Image for post

Flutter’ı öğrenmek için herhangi bir programlama geçmişiniz yoksa üzülmeyin. Rahatlıkla öğrenebilecek sade bir dil olan Dart’a biraz bakarak Flutter’ı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Android için Java ya da Kotlin dilini ve iOS içinse Swift veya Objective-C dilini öğrenmeniz gerekmiyor. Yukarıda da belirttiğim gibi Google bu SDK’yı çıkarmasındaki temel hedeflerinden biri : Bir uygulama yazmak ve o uygulamanın her iki platformda da verimli bir şekilde çalışmasıdır. Bu sade ve yeni bir SDK bakalım bu hedefe ulaşabilecek mi :)

Flutter’ın Hedefleri

1- Fast Development

Image for post
Image for post

Flutter’ın hızlı bir şekilde yeniden yüklenmesi, hızlı ve kolay bir şekilde deneme yapmanıza, kullanıcı arayüzleri oluşturmanıza, yeni özellikler eklemenize ve hataları daha hızlı bir şekilde gidermenize yardımcı olur. IOS ve Android uygulamalar için emülatör, simülatör ve donanım üzerinde, zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde çalışır.

2-Expressive, beautiful UIs

Image for post
Image for post

Flutter’ın yerleşik ve güzel tasarım olan Android Materyal Tasarımı ve Cupertino (iOS-flavor ) widget’ları, zengin hareket API’leri, platform farkındalığı ile kullanıcılarınızı memnun edin.

3-Modern, reactive framework

Image for post
Image for post

UI(User Interface)’nizi kolay bir şekilde Flutter’in modern reaktif, kullanışlı çerçevesi ve zengin platform, düzen ve temel widget seti ile geliştirebilirsiniz. 2D, animasyon, efektler ve daha fazlası için güçlü UI zorluklarını güçlü ve esnek API’lerle çözebilirsiniz.

Flutter’ın Genel Özellikleri

Ä°lgili resim
  • Flutter, esnek bir SDK’dır ve Windows, Linux ya da Mac ortamlarında rahatlıkla çalıştırılabilir.
  • Flutter, Mobile-first 2D render motoru, react-style framework’ü, Android ve iOS platformunda kullanılan widget desteğine sahip zengin bir SDK’dır.
  • Flutter, yapısında Material Design ve Cupertino (iOS tarzı) widget’ler, temalar yardımıyla her iki platform için de efektif uygulamalar geliştirmeye olanak sağlar.
  • Flutter birçok geliştirme ortamında bulunmayan Hot reload adında bir gerçek zamanlı düzenleme özelliğine sahiptir. Hot Reload ile geliştiriciler uygulamalarını hazırlar veya düzenlerken, gerçek zamanlı olarak yaptıkları değişikliklerin uygulama üzerindeki yansımalarını anında görebilir. Hot reload yapısını araştırırken https://stackoverflow.com/ sitesinde bir açıklama hoşuma gitti. Aşağıda incelemek isterseniz diye ekledim. Araştırma yaparken yeni bir bilgi edinmiş oldum :)

Live reloading reloads or refreshes the entire app when a file changes. For example, if you were four links deep into your navigation and saved a change, live reloading would restart the app and load the app back to the initial route.

Hot reloading only refreshes the files that were changed without losing the state of the app. For example, if you were four links deep into your navigation and saved a change to some styling, the state would not change, but the new styles would appear on the page without having to navigate back to the page you are on because you would still be on the same page.

  • Flutter ile Android Jelly Bean v16 üzeri ve daha sonraki sürümler için mobil uygulamalar geliştirilebilirsiniz. iOS tarafında ise iOS 8 ve sonraki sürümleri için uygulamalar geliştirebilirsiniz. Donanım tarafında ise Android’in ARM işlemcilerini destekleyen SDK, iOS tarafında ise 64-bit işlemci mimarisini destekleyen iPhone5s ve üzeri cihazlara uygun mobil uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Flutter ile ilgili kaynaklar

Image for post
Image for post

1- Flutter ile ilgili en güncel ve yeni kaynak elbette kendi sitesinde bulunan Flutter dökümanıdır. Aşağıdaki linkten Flutter hakkında merak ettiklerinizi bulabileceğiniz sade bir şekilde hazırlanmış dökümanı inceleyebilirsiniz :

2- Flutter hakkında araştırma yaparken karşılaştığım giriş seviyesinde bilgiler veren bir döküman incelemenizi tavsiye ederim :

3- Flutter ile ilgili Udemyde karşılaştığım ve bol örnekli olan bir seriyi sizlerle paylaşmak isterim. En çok satanlar listesinde olan bu eğitim sizlere yardımcı olacaktır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :

4- Flutter ile ilgili 44 bölüme sahip bir video serisini sizlerle paylaşıyorum. İnceleyip, öğrenebilir ve yeni uygulamalar geliştirebilirsiniz. Aşağıdaki linkten seriye ulaşabilirsiniz :

5- Flutter ile ilgili Udemyde karşılaştığım ikinci bir eğitim başlangıç seviyesinde ve sade bir dille anlatılmış olduğundan sizlerle paylaşmak istedim. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :

6- Flutter ile ilgili bir başka bol örnekli eğitim serisini sizlerle paylaşıyorum. Youtube dan ücretsiz bir şekilde izleyip öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linkten eğitim serisine ulaşabilirsiniz :

Evet arkadaşlar Flutter hakkında sizlere çeşitli bilgiler vermeye çalıştım. Bu tatlı SDK bakalım ne zaman herkes tarafından aktif bir şekilde kullanılmaya başlanacak. Flutter hakkında kaynakça bölümünde daha fazla bilgi edinip hızlı ve rahat bir şekilde çeşitli uygulamalar geliştirebilirsiniz. Kendinize iyi davranın. Herkese bol kodlu günler dilerim :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store