iOS’de AdMob Kullanımı

Halil Özel
Sep 14, 2018 · 4 min read

Bugünkü yazımda sizlere iOS’de sıklıkla kullanabileceğiniz bir yapı olan AdMob’dan bahsedeceğim. Hazırsanız haydi başlayalım :)

AdMob Nedir?

Image for post
Image for post
  • AdMob, mobil uygulama geliştiricilerinin gelir elde etmesini sağlayan bir reklam hizmetidir.
  • AdMob, mobil uygulamalarınıza reklam ekleyerek para kazanmanızı sağlamaktadır.
  • İlk olarak 2006 yılında tarafından kurulmuş olan ve Kasım 2009'da Google tarafından 750 milyon USD’lik bir fiyatla satın alınan AdMob, reklam veren ve geliştiricileri buluşturan, iOS dünyasının en çok tercih edilen gelir elde etme modellerinden birisidir.
  • AdMob, uygulamaların indirilme rakamlarına göre ücretlendirme yapmak yerine, reklamlara tıklanma oranlarına bağlı olarak gelir sunmaktadır. Reklamların tıklanıldığı ülkelere göre kazançlarda farklılıklar oluşmaktadır.
  • Kullanıcıların ilgi duydukları kategorilere göre reklam göstermesi sayesinde, uygulamanızın popülerliğine paralel olarak kazanç elde edebilirsiniz.

Nasıl Başvurabilirim?

Image for post
Image for post

AdSense hesabı olan geliştiriciler, bu hesabı mobil uygulamalar için AdMob ile senkronize edip, hemen kullanmaya başlayabilir. Eğer bir reklam hesabınız yoksa, aşağıdaki linke tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz!

Üyelik işlemlerini bitirdikten sonra artık geliştireceğimiz uygulamanın adını belirterek projemize başlıyoruz. Aşağıdaki adımları takip etmenizi öneririm.

Image for post
Image for post

İki tip reklam ekleme seçeneği sunmaktadır. Birincisi mağazada aktif olan bir uygulamaya reklam eklemek, diğeri ise yeni oluşturulan bir uygulama içerisinde göstermeye başlamak. Bizler ikinci seçeceğiz ve yeni bir uygulama oluşturarak yolumuza devam edeceğiz.

Image for post
Image for post

Uygulamanın adını girip hangi platforma ait olduğunu seçiyoruz. İstediğiniz adı verebilirsiniz. Sorun değil. Ama uygulama adınızla aynı olmasına dikkat etmelisiniz. Geliştirdiğimiz uygulama iOS platformunda olduğundan o kısmı işaretledik.

Image for post
Image for post

İlerle butonuna bastıktan sonra bu ekran ile karşılaştıysanız artık AdMob kimliğine sahipsiniz demektir! Bu, uygulamaya ait reklam birimleri oluşturarak denemeler yapabileceğiz anlamına geliyor. Uygulama kimliğini uygulama içerisinde kullanacağız.

Image for post
Image for post

AdMob tarafından iOS uygulamaları için belirlenmiş 3 tür reklam seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesini (Banner ve Geçiş reklam) türlerini uygulamamızda kullanacağız. Ödüllü reklamlar, genellikle oyunlarda tercih edilir ve kullanıcıya reklam izlemesinin karşılığı olarak oyun içi para veya can verilen bir reklam türüdür.

Gelin kısaca bu reklam türleri nelermiş onları tanıyalım gelecek derslerde bu reklam türlerini kullanarak çeşitli örnekler yapalım.


Reklam Türleri

Image for post
Image for post

Banner : Bir uygulamada genellikle ekranın en altında dikdörtgen resim veya metin halinde karşımıza çıkan reklam türüdür. Kullanıcılar uygulamada gezinirken, etkileşeme girerken ekranda bulunan bu reklamlar belirli aralıklarla yenilenebilir, kullanıcıya farklı reklamlar gösterilir. Mobil reklamcılıkta yeniyseniz kullanıcıların pek önemsemediği ve rahatsız olmadığı bir reklam türü olan Banner ile başlamak sizler için çok iyi olacaktır.

Image for post
Image for post

Geçiş : Banner reklama göre ekranda kapladığı alan daha fazladır. Tüm ekranı kaplayan reklam türüdür. Banner reklama göre daha fazla getirisi bulunmaktadır. Geçiş reklamları, bir sayfadan bir sayfaya ya da oyun bitişlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Eğer kapat tuşuna ya da geri basarsa reklam kapatılır ve kullanıcı yine ekranda gezinmesine devam edebilir.

Image for post
Image for post

Ödüllü : Bu reklam türümüz ise karşımıza sıklıkla oyun oynarken çıkar. Bu reklamı izlerseniz şu kadar paranız olur ya da şu kadar can toplarsınız şeklinde karşımıza çıkar. En fazla getirisi olan bu reklam türü mağazadaki birçok uygulamada aktif bir şekilde kullanılmaktadır.


Bugünkü blog yazımızda sizlerle beraber AdMob yapısını inceledik. Reklam türleri nelermiş onlara baktık. Bir sonraki blog yazılarında oluşturduğumuz bu AdmobApp adlı uygulamamıza 3 farklı reklamı ekleyip, ekranda nasıl gözüküyor hep birlikte bakacağız.

Bir sonraki blog yazılarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim, herkese kolay gelsin :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store