Facebook’a kaydolurken bizden ilk istenen şey nedir? İsim Soyisim, E-Posta Adresi (her platformun talep ettiği klasik şeyler) ve Doğum Tarihi.
Facebook’a kaydolduktan hemen sonra istenen şey nedir? Mailler, Telefon Numarası gibi bağlayabileceğimiz, sahip olduğumuz kişi listelerimiz. Bu aşamada; ailemizi, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı vb. yani zaten hali hazırda “tanıyor olduğumuz kişileri” Facebook üzerinde…

bedelli.tertipler.com

Bedelli askerlik kanunu dahilinde; 21 günlük askerlik görevini yerine getirmek üzere 634 bini aşkın vatandaş, geçtiğimiz günlerde başvurularını tamamladılar.

Birçok tartışma konusunu beraberinde getiren yasa kapsamında; 37 celp döneminde, başvuran tüm askerlerin eğitimlerini tamamlayacağı açıklandı.

İlk 2 celp döneminde 54 bini aşkın vatandaş görevini tamamlarken, 3. …

Merhaba

Uzun yıllardır hep yapmak istediğim en az 10 fikrim oldu. Ne zaman bir fikri hayata geçirmeye niyetlensem bir aksilikle karşılaştım ve henüz bitmiş bir projem yok :)

Cem Yılmaz — CM101MMXI Fundamentals

Fikir çok ancak tüm aşamaları üstlenecek kimse yok. …

Halil Yayıcı

Her zaman daha ileri.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store