Dawno nie pisałam więc trudno mi trochę zacząć. Nie wiem tak naprawdę od czego, ale niektórzy radzą, żeby po prostu lecieć na żywioł. Jestem osobą, która musi mieć przemyślane wszystko od a do z. Staram się być zorganizowana, nie lubię pośpiechu i nacisku z zewnątrz… Ciągle chcę się uczyć i czerpać z życia jak najwięcej się da. Lubię szybkie samochody, teatr i śpiew. Czasem mi się zdarza śpiewać pod prysznicem.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.