Moja siostra ma chorego psa, nie wiadomo co mu jest. Mieszkają na co dzień za granicą i ciężko jest tam cokolwiek załatwić. Mam nadzieję, że uda im się wyleczyć psa, bo jest naprawdę pocieszny i kochany. Obroni domowników przed każdym złem i obcym, który pojawi się wokół domostwa. Podejrzewają chorą trzustkę, ale mam nadzieję, że podejrzenia się nie sprawdzą.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Halina Niewiadomska’s story.