Alla dessa ”/Fd. ambassadör, fd. diplomat fd… ”

Det är som bekant inte unikt att västerländska diplomater som efter att ha gått en eller ett par turer i Moskva börjar sprida Kremls världsbild.

En del delar med sig av våra hemligheter till Kreml. Andra väljer att sprida Kremls syn på saker och ting i syfte att påverka oss här i Norden. En del av dem är till och med otroligt envetna. Det känns som att det här skulle kunna vara deras livskall.

Visst, ibland är det som med hönan och ägget. Fanns tankegångarna redan innan tjänstgöringen i Kreml? Eller kom de senare?

En del har tvingas in i en verksamhet som de nog helst hade sluppit. Men det var inte enbart Stasi som tvingade till sig information och medlöperare. KGB och GRU var också duktiga på att hota sig till trogna bundsförvanter. Det finns gott om böcker och vittnesmål från diplomater och andra tjänstemän som lurats in i situationer de inte kunnat ta sig ur på annat vis än att gå “utpressarna” till mötes. Till exempel har man supit ned gifta män och försatt dem i vissa situationer som förevigats genom ett par fotografier. Andra har man inte ens behövt fylla..

Ytterligare andra har lurats in i säcken genom att man bett dem utföra små oskyldiga uppdrag i tron att de gjorde något gott. Sedan har det blivit större och större. Förr eller senare har personen insett sitt misstag. Men då har det varit för sent att dra sig ur.

Det är otroligt irriterande att personer som påstår sig ha levt och verkat i en av vår tids värsta diktaturer har mage att gång på gång likt en rättshaverist tjata ut Kremls propaganda. Det går inte att se att de har ett annat syfte än att genom oärliga artiklar och påståenden försöka sprida en oärligt positiv syn på den totalitära statens pånyttfödelse.

Det kan vara så att några av dem bara är nyttiga idioter. De förstår helt enkelt inte bättre. Men det kvittar. När dessa haverister gång på gång försöker nöta sönder fakta blir de ett problem. Den fakta de försöker misskreditera är ofta lätt att bekräfta. Men hur många vanliga människor orkar sätta sig in i varje nisch för att konkretisera den texte de läst på till exempel kvällspressens kultursidor. Det kan räcka med att du sett en eller flera rubriker och ingresser på propagandetexter som t.ex. delats av en vän på Facebook för att du på lång sikt ska påverkas.

Dessutom kan en dåres (eller kallt beräknande agents) propaganda fungera som en turbo hos svagsinta och egensinniga människor här hemma. En energisk ”dåre” kan lätt få dussintals lättpåverkade människor att lägga sitt liv åt att missionera samma propaganda och felaktigheter. Tills de hittar en än större och intressantare konspiration att lägga sin tid på..

Det är inte bara en risk för oss här i Sverige. Det är även otroligt kränkande mot alla de människor som fått sina liv förstörda eller avslutade på grund av den här totalitära staten. Både förr och nu. Man undrar om de här personerna överhuvudtaget lämnat diplomatkvarteren och lyxkrogarna under sina år där borta. Nog för att det var ett slutet samhälle men diplomaterna gick inte runt med skygglappar, om de inte själva valde att göra det.

Det enda säkra är att försöka hålla sig till säkra medier. Undvik att lita på mindre nogräknade siter och vänner. Om du trots det utsätts för information från otvivelaktiv avsändare bör du dubbelkolla nyheten genom att dels försöka se varifrån nyheten kommer samt dels se om etablerade medier också har plockat upp nyheten och då hur de presenterat den.

Undvik att sprida vidare vässentlig information som du inte kollat upp.

Problemet med personer som gömmer sig bakom en titel eller karriär är att man såklart vill tro på det de säger. De måste ju vara intelligenta, godhjärtade och whaterver..

Men gör gärna även en sökning på etablerade röster. De som upprepar samma budskap gång på gång eller som umgås med än mer suspekta personer är ofta rätt lätta att genomskåda.

Ett tips när du vill kika lite närmare på de här personerna är att använda en annan sökfunktion än Google. Alternativt se till att du inte söker via Googles europeiska sidor. För annars är en hel del av texterna som skrivits om dem, och ibland till och med av dem, lämpligt nog borttagna. Det ser du genom att följande text visas i sökfönstret “Vissa resultat kan ha tagits bort i enlighet med dataskyddslagstiftningen i Europa.”

Alla har alltid rätt till sina egna åsikter. Men att medvetet försöka påverka andra genom lögner, som ibland dessutom är svåra att genomskåda för gemene man, måste alltid motarbetas.

Like what you read? Give Carla Filt, FRANSA a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.