Carla fundelurar

”Hej Eva!

Jag heter Carla och jag har högläst din artikel inför mina klasskompisar. Vi i Klass 6B tycker att det är viktigt att vara snäll och glad. Om någon behöver hjälp med till exempel matten ska man alltid hjälpa till. Eller fråga fröken. Hon kan alltid hjälpa till. Nästan.

Vi blev alla oroliga när vi hörde att elen kan ta slut. Tänk om Elsa fastnar i hissen då. Hon brukar till och med kissa på sig på Roliga Timmen. Men om du är rädd för rutten mat kan du nog gå ut och äta på restaurang. Mamma säger att ni journalister tjänar jättemycket pengar och kan göra vad ni vill men att ni ofta är snåla för ni vill bara skriva och ha rätt.

Vi undrar förresten om inte Stadsministern är en fara själv. Hans skor såg hala ut där uppe i Sälen. Han har väl någon som säger åt sig att ta på långkalsonger när det är kallt ute. Mormor säger att man lätt kan få problem med kissandet om man inte klär på sig ordentligt på vintern.

Om du ska ta bort kärnkraften så kommer vi stötta dig fullt ut. Hoppas du sitter kvar i regeringen så länge att vi hinner rösta på dig! För kärnkraft det är dumt! Det hörs på ordet. Kärnor kan man sätta i halsen och krafter av olika slag dödar folk här och där.

Vad är testosteron? Mamma har svårt att förklara det för mig.

PS. Hur små är spionerna om de kan gå in i elnätet? DS.

Med vänliga hälsningar

Carla”

Like what you read? Give Carla Filt, FRANSA a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.