Propaganda — lite basic

Med propaganda menas vanligtvis att någon (avsändaren) försöker påverka någon annan (mottagaren) på ett för avsändaren gynnsamt vis. Avsändaren är i regel part i målet. Syftet är inte att informera utan att påverka. För att påverka kan avsändaren välja att förstärka sanningsenlig information genom att starkt vinkla och utelämna fakta som motsäger avsändarens syfte. Lögner kan alltså användas både direkt och indirekt. Propaganda kan användas mot individer, kollektiv, företag, politiker/beslutsfattare och stater.

Propagandans avsändare nyttjar gärna möjligheten att avhumanisera sin “fiende”. Vi som sprider propagandanrepressenterar ju den goda sidan och då måste se som inte håller med oss alltså per automatik vara onda. Vi de goda, de de onda. Att dela in människor i vänner och fiender är vanligt förekommande och i längden ett ganska lätt sätt att få med sig människor. Inte minst delar av den egna befolkningen eller de som ännu inte tagit ställning. Taktiken biter dock sämre på en uttalad och ömsesidig fiende.

Genom att förbjuda infromation som går stick i stäv med sitt syfte samt att fylla de kvarvarande tidningarna, tv-kanalerna osv med sitt budskap dag efter dag. Budskapen kan vara både subtila och övertydliga. En del övertygas omgående av informationen. Andra låter sig så småningom att övertalas till övertygelse. Många bäckar små..

Det kan vara tacksamt att använda religion, kultur eller annat tydligt skiljer propagandas avsändare och mottagare åt. Det finns avarter inom alla religioner, kulturer och samhällsformer. Som uttalad kommunist kommer du alltid få stå till svars för vad Pol Pot, Stalin, Mao osv gjorde i “kommunismens namn”. Mer aktuellt exempel är att smeta begrepp som islamist på alla muslimer. Det här är alltså egentligen en förstärkt vi/dom-metod.

Att förvanska historia kan ibland vara det mest effektiva sättet att påverka ett folk eller en region. Om du planerar att ta en del av ett grannland underlättar det om den delen redan tillhört ditt land. Då tar bara tillbaka något som egentligen redan är ditt. Folket där är mer svenskar än finnar, det vet ju alla. De vill faktiskt tillhöra oss. Här går det även fint att kombinera historia med syndabockar. Det finns få grannländer som aldrig varit i krig med varandra. Leta reda på en oförätt som begåtts av grannlandet och kör på.

Propaganda kan användas för att begränsa en kris eller ett eget snedsteg. Om du ställs mot väggen för ett fel du påstås ha gjort kan du såklart förneka all inblanding. Till exempel genom att tiga, förneka, motbevisa osv. Om du förr eller senare blir överbevisad och ditt snedsteg är ett faktum har du nog hunnit identifiera ett eller flera snedsteg som begåtts av den sida som beskyller dig för snedsteget. För bästa effekt bör det vara något liknade snedsteg men gärna med ett sämre resultat. Exempel: Dina soldater har med flit/råkat spränga en buss med turister i tron att det var fientliga soldater/terrorister. Motståndarsidan får vetskap om detta och protesterar kraftfullt. Du nekar till allt. Snart kommer det fram bildbevis där det klart och tydligt syns att det är dina soldater och dina vapen som dödat de oskyldiga. Under tiden har du hunnit gräva i arkiven och hittat att motståndarsidan minsann sköt sönder TVÅ bussar med dubbelt så många människor i. Att det var för tjugo år sedan och att de ansvariga fängslades kvittar..

En annan teknik att använda i sin propaganda är att förvirra motståndaren så att denne inte förstår din avsikt eller ens förstår budskapet. Om du säger dig älska din granne och bedyrar att du aldrig någonsin skulle kunna skada denne.. Samtidigt som du sticker kniven i sidan/strör salt i såren på densamma blir det betydligt svårare för grannen att klart och tydligt ta ställning mot dig. Lite som att försvara sin misshandlande partner “men han är ju snäll och vill egentligen mitt bästa..” Det är även en teknik som kan splittra den av propaganda drabbade befolkningen.

Like what you read? Give Carla Filt, FRANSA a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.