Teknikker og verktøy vi i Reodor bruker for å lage produkter som resonnerer hos brukere.

Image for post
Image for post
Brukernærhet var et hett tema da vi i Reodor holdt vårt første frokostseminar.

Som et innovasjonsstudio bruker vi veldig mye tid på å snakke med brukere for å finne problemer og udekte behov, teste ideer vi kommer opp med og hente innsikt rundt mulighetsrom. Men vi jobber også veldig datadrevet når vi utvikler produkter. Nylig hadde vi et frokostseminar om dette temaet, med 150 besøkende fra norsk næringsliv. Her er oppsummeringen, med tre læringspunkter vi mener du må ha med deg når du utvikler digitale produkter.

1. Vit når du gir verdi

Hva er “aha-øyeblikket” brukerne får av å bruke tjenesten din? Det hjelper lite å ha fått en bruker til å laste ned appen eller registrere seg på nettsiden din, om de ikke finner verdien i produktet. …


Hvordan ignoranse og feilsteg bidro til et produkt som i dag hjelper noen av landets ledende merkevarer med å utvikle smartere og bedre løsninger

Gjennom mitt tidligere selskap New York Digital Labs, ledet jeg bl.a. design- og utviklingsarbeidet til den norske startupen vidFlow. vidFlow var en streamingtjeneste for musikkvideoer, med et radarpar av noen gründere i Nassir Achour og Shire Standnes. Sammen jobbet vi på startupen som høstet mye skryt i media, fikk massevis av brukere, startup-priser, hentet millioner fra investorer og satt rekord for equity crowdfunding i Norge i 2014.

Image for post
Image for post
Skjermbilde fra vidFlow som var en streamingtjeneste basert på kurete lister av musikk videoer. vidFlow var det første selskapet som hadde lisens med de 3 største plateselskapene i verden.

Med andre ord var vi en lovende startup. For å følge med på utviklingen var også vi opptatt av metrics. Vi fulgte nøye med på antall besøk på siden, nye medlemmer, nye premium-brukere, og, til en viss grad, hvor mange videoer som ble sett hver dag. …

About

Hally Knutsen

Partner med fokus på brukeropplevelser og metrics hos Reodor.io

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store