Desillusionerad

Idag blev jag kär. Fem gånger.

Två gånger på Södra Förstadsgatan, en gång inne på weekday, sen i en tjej på Aplace och slutligen blev jag kär inne på KB. Jag vet inte vad någon av tjejerna heter och i morgon har jag glömt deras ansikten. Jag lever i en slags digital verklighet där lajken (som raggningsreplik) har fördummat mig till stumhet. Jag undrar om jag ens log åt tjejerna? Kommunicerade jag något annat än sporadiskt kastade blickar? Något som får mig att fundera kring vad jag egentligen kommunicerar. På min facebookprofil ler jag i alla fall, det är mer än vad jag gör åt mina imaginära kärlekslekar som pågår IRL. Annat gäller kanske för matchmakingsajter såsom Tinder och Badoo — där vet alla förutsättningarna. Interaktionen får ett tydligt syfte och mål, man fokuserar snarare på att hitta rätt person att interagera med, då alla sitter beredda. Inte för att jag vågar registrera ett konto, det är ju farligt att uppfattas som oseriös. Då förlorar man hela poängen med den målmedvetna kommunikationen. Nej, jag får nog börja hänga på Södra Förstadsgatan & på KB mer. Av statistiska skäl.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.