anneye anlatır gibi anlatma şeklini çok beğendim.
Adem ilter
41

Ben tesekkur ederim feedback icin:) boyle feedbackler insani yazmak konusunda iyice cesaretlendiriyor:)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hana Kamer’s story.