‘Get out’ kan de verwachtingen niet inlassen

Maker van de film Jordan Peele, kreeg al vele positieve reacties op zijn regiedebuut. Na zelf de film te zien, ben ik het op sommige vlakken oneens met verschillende recensies. De film kan zeker niet gerangschikt worden onder de categorie ‘horror’. Het bloedvergieten wat zo typerend is voor dit soort films, krijgen we amper te zien. Wanneer dit dan toch eindelijk gebeurt, gaan we de laatste twintig minuten van de film in. Die laatste minuten zijn overigens uiterst voorspelbaar. Het ‘slachtoffer’ wordt zoals in het clichéverhaal op het nippertje gered door een goede ziel. Uiteraard zijn al de ‘bad guys’ vermoord door de ‘good guy’. De film kan een beetje goedgepraat worden door het ietwat diepgaande rassenverhaal wat de rode draad voorstelt.

Fotograaf Chris gaat de eerste kennismaking met zijn schoonouders tegemoet. Zijn vriendin Rose stelt hem gerust door te zeggen dat zijn huidskleur helemaal niet van belang is. Wanneer het moment aangebroken is, wordt Chris met open armen ontvangen door zijn schoonouders. Ze zijn uitermate vriendelijk, misschien zelfs iets té vriendelijk. Wat meteen opvalt zijn de bedienden in het huis. Zowel de tuinman als de huishoudster zijn Afro-Amerikaans. Dat zou op zich geen probleem zijn, maar de manier waarop ze zich gedragen doet Chris de stuipen op het lijf jagen. De eerste nacht slaagt de moeder van Rose erin om haar dochters vriendje te hypnotiseren. Of dit een droom was of echt gebeurd is, wordt later pas duidelijk voor hem. Chris leert naast Rose’s ouders en broer ook meteen vrienden en familie kennen van het gezin. Vanaf dan wordt de situatie alleen maar vreemder voor Chris. De Afro-Amerikaanse gasten gedragen zich vreemd en lijken niet zichzelf te zijn. Na een tijd wordt alles duidelijk en doet Chris de ene ontdekking na de andere. Wat alleszins zeker is, is dat zijn relatie met Rose hier op de klippen loopt.

Jordan Peele heeft een goede keuze gemaakt toen hij besloot om racisme in de film te betrekken. Dit maakte dat de film toch ietwat betekenis had. Op de acteurs heb ik niks aan te merken want zij speelden hun rol naar behoren. Zeker Daniel Kaluuya die de rol van Chris vertolkt, zet een mooie prestatie neer. De teleurstelling was vooral aanwezig door de weinige horrorelementen. Bij zulke films verwacht je dat je ’s avonds niet kan slapen en dat je minstens twee keer onder je bed kijkt. Dit was eerder een geeuw onderdrukken en de film tijdverspilling noemen. Volgende keer beter zeg ik dan want de regisseur heeft zeker talent. Hij moet gewoon nog leren het ten volle te benutten.

Hanne De Tant

Like what you read? Give Hanne De Tant a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.