Frankfurt til New York
[Utgått] Hvordan oppleve 4 ulike førsteklasseprodukter på én reise?
Hans Christian Berge
45

Det er på denne ruten flere alternative flyvninger, både til EWR og JFK med ulike flytyper. Om sommeren settes også A380 inn på en av rutene.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.